Què passaria si les abelles no existissin?

La classe del Cavallets de mar de P4A partim del conte “La margarida té por” i la por d’aquesta a les abelles, per iniciar una conversa que ens portarà a plantejar-nos la gran pregunta que dóna nom al nostre projecte.

Decidim fer un dibuix inicial i individual on cada nen i nena expressa allò que més li ha agradat del conte, allò destacat. Cadascú centra la seva mirada en la por que sent per les abelles. En una altra sessió, explica a la mestra de forma individual allò que ha dibuixat.

Una altra situació que es dóna a l’escola, fa que les abelles prenguin encara més protagonisme a la classe; un eixam d’abelles fa que no puguem sortir al pati durant dos dies. És el tema estrella que ajuda a estirar una gran conversa a l’aula.

Molt engrescats, parlem sobre, com es que no hem pogut sortir al pati?, què fan les abelles?, com es diu el senyor que ha vingut a recollir-les?... i la mestra formula una pregunta al grup classe:com és que les venen a recollir i no les maten? perquè creiem que són importants? i molts nens i nenes contesten : per què fan la mel.

Un nen en formula una altra començant per: ” i què passaria si les abelles no fessin mel? i els proposem no respondre-les i anar creant noves preguntes i fer un registre per poder respondre-les en un altre moment.

Finalment, apareix la gran pregunta: Què passaria si les abelles no existissin? i els nens  tornen a respondre que no hi hauria mel. Però aquesta vegada hi va haver d’altres respostes que connectaven amb els coneixements previs de cadascú.

Acordem fer un dibuix individual on cadascú pugui expressar de forma gràfica què creu que passaria. Hi havia nens que no sabien respondre la pregunta de cap forma i vam ampliar l’àmbit del que es demanava. Al dibuix també hi podia aparèixer on viuen, com són, què mengen… per tal de tenir moltes pistes dels coneixements previs de cada alumne.