Avaluació – Què passaria si la Terra fos un cub?

Els objectius d’aprenetatge i els criteris d’avaluació del projecte eren:

Objectius Criteris d’avaluació
1.- Com es va formar la Terra? Explicar gràficament la teoria del Big Bang.
2.- Per què la Terra és esfèrica? Descobrir que la gravetat és la causant de la forma esfèrica de la Terra.

Veiem que hem de millorar la implicació i el coneixement previ que tenen els alumnes sobre els criteris d’avaluació.  Tot i així, els objectius del nostre projecte han estat assolitis per la majoria dels alumnes.

Producte final – Què passaria si la Terra fos un cub?

El producte final va ser una exposició en un espai de l’escola.

Els grups cooperatius van fer de guia per l’exposició que havien creat, on es podia veure i experimentar tot el treball fet. Van visitar l’exposició els companys/es de l’altra classe. El poc temps no va permetre fer-ho extensiu a les famílies.

Implementació – Què passaria si la Terra fos un cub?

Un cop plantejada la pregunta, els alumnes porten informació per tal de respondre les seves hipòtesis. Això genera converses que posen en relleu els coneixements que tenen i que es van ampliant a mesura que anem buscant informació.

Per poder passar de termes molt abstractes com la gravetat, el Big Bang,… s’han fet activitats més manipulatives i vivencials.

Les activitats que s’han plantejat han permès la transferència de diferents competències, passant per l’expressió oral a l’hora de fer l’exposició, l’artística per crear el mural, la digital a l’hora de fer la recerca d’informació i gravar el vídeo, l’expressió corporal per representar el Big Bang, entre d’altres.

A mida que el projecte anava agafant forma, juntament amb l’equip impulsor es van concretar els objectius d’aprenentatge. Aquests van ser:

1.- Com es va formar la Terra?

2.- Per què la Terra és una esfera?

Dins de l’equip impulsor es van crear uns càrrecs, un dels quals era fer la documentació del projecte en aquest bloc.

Valoració: El projecte es valora positivament, tot i que la resolució de la pregunta ens ha portat a conceptes i temes distants dels interessos d’alguns dels alumnes. Hem començat el projecte tard i no esn ha permès satisfer els interessos que els alumnes anaven plantejant, ja que ara al final, encara hi havia temes oberts com: els planetes, el Sistema Solar,… Per tant, milloraríem la planificació del temps.

Dels objectius que ens vam plantejar, la majoria  dels alumnes els van assolir. Tot i axií, de cara altres projectes cal anticipar i/o consensuar amb els alumnes els objectius i criteris d’avaluació.

Metodologia – Què passaria si la Terra fos un cub?

El projecte s’ha portat a terme a partir de diferents organitzacions dels alumnes, passant des del treball individual a l’hora de plantejar-se preguntes o hipòtesis, el treball cooperatiu per la recerca d’informació, la verificació de les hipòtesis, la realització del producte final (l’exposició)… També s’ha fet treball en gran grup, sobreetot a l’hora de fer converses per posar en comú la feina que s’anava fent.

Ha sigut necessari coordinar-se amb l’especialista d’Ed. Física per tal d’escenificar la teoria del Big Bang.

Hipòtesis

Què passaria si la Terra fos un cub?

Iniciem un nou projecte a la classe de tercer de l’escola Baltà i Elias!

Per poder conèixer els diferents interessos dels alumnes, la primera activitat que vam plantejar va ser que: individualment els alumnes havien d’escriure una pregunta sobre alguna qüestió que volguessin conèixer. Un cop llegides es va detectar que la majoria de temes estaven relacionats amb el món i partint d’aquí la tutora va buscar un activador.

L’activador va generar converses que van portar fins a la qüestió: Què passaria si la Terra fos un cub?

És el primer cop que escollim el projecte a través d’un activador i on els alumnes s’havien de plantejar preguntes o què els suggeria la imatge. Aquí ens vam adonar que les preguntes eren molt concretes i que no portaven a un treball d’investigació. Per tant, es va ajudar als alumnes a crear preguntes que estimulessin la investigació, la recerca, el canvi, … a partir d’inicis de preguntes: com és que….? , què passaria ….?