L’enquesta

Els infants de cicle superior a nivell de tutoria vam pensar una enquesta per passar-la a les famílies, i així poder conèixer si el treball fet al llarg del curs a l’escola també havia sigut efectiu a casa.

Per fer-ho, primer es va treballar individualment per grups a cada classe i després es va unificar en una sola enquesta.

Elaborem el joc de l’Oca del Reciclatge

Per comprovar si realment s’havia entès la classificació de les deixalles, els nens i nenes de cicle superior van elaborar en els tallers de plàstica, un joc de l’oca. L’objectiu del qual era que tots els alumnes de l’escola hi poguessin jugar i d’aquesta manera integrar millor els coneixements de forma significativa.

Mostra de l’Oca!

Necessitem ajudants!

Com hem esmentat, l’alumnat de cicle superior cada dia a l’hora del pati supervisava que tothom tirés les deixalles al contenidor corresponent. Ells mateixos es van adonar que el nivell d’implicació dels altres cursos era insuficient. És per això que les tutores dels altres cursos van decidir que seria positiu que formessin part dels equips de vigilància.

Mostra dels ajudants!

Elaboració de les propostes

Per classes vam realitzar una pluja d’idees, per tal de recollir possibles propostes sobre com podríem reduir, reutilitzar i reciclar a l’escola. Primer, vam deixar que les pensessin els nens i les nenes en petits grups de treball; i seguidament les vam posar en comú tota la classe per poder fer-ne una selecció òptima.

A continuació, vam anar a recollir les propostes de la resta de l’escola per poder realitzar-ne un buidatge final.

Tot seguit, vam crear un espai de debat on vam pensar i reflexionar sobre què podríem fer per supervisar que realment tothom complís amb les propostes plantejades. Després de pensar-hi molt, vam arribar a la conclusió que podríem crear equips de vigilància. Aquests eren els responsables de supervisar que a l’hora del pati tothom tirés les deixalles al contenidor corresponent.

Presentació del projecte

A cicle superior es van fer uns grups per passar a presentar i donar a conèixer la proposta del projecte a tota la resta de nens i nenes de l’escola. Per fer-ho, vam explicar una mica en què consistia el projecte i vam fer-los fer el joc que havíem preparat sobre el reciclatge, que consistia en haver de classificar el rebuig en el contenidor corresponent.

També se’ls va donar el logotip d’identificació del projecte per a què el pengessin a la classe. Juntament amb una graella on havien d’escriure diferents propostes per poder reduir, reciclar i reutilitzar a l’escola.

Tot projecte té un inici i una continuïtat… (per C.S.)

En relació al projecte que vam iniciar el curs anterior sobre l’estalvi energètic, aquest any hem decidit encetar un nou projecte sobre les tres erres (reduir, reciclar i reutilitzar). Aquesta idea va sorgir arrel d’una demanda per part de l’alumnat i la necessitat de l’escola per reduir el rebuig, mantenir els patis més nets i millorar el procés del reciclatge del centre. Un cop havent parlat i reflexionat sobre la situació, ens vam veure amb ganes d’intentar dur a terme aquest projecte. No obstant, ens vam adonar que no només era una tasca a realitzar dels alumnes de Cicle Superior, sinó que implicava a tota l’escola.

Per iniciar un projecte d’aquestes característiques era indispensable tenir els contenidors suficients dels diferents tipus: orgànica, paper, envasos i rebuig. És per això que es va fer una demanda a l’Ajuntament i ens en van portar.

Finalment, vam elaborar una carta informativa per poder fer arribar aquesta informació a la resta d’alumnat, on se’ls demanava la seva col·laboració. Per fer-ho, els alumnes de cicle superior van preparar un joc sobre el reciclatge per tal de mostrar als més petits com s’ha de classificar el rebuig.

Com ens organitzem a cicle superior

Com que el curs passat vam treballar de forma conjunta les classes de 5è i 6è i ens va funcionar molt bé, aquest curs hem decidit continuar amb la mateixa organització. Així doncs, es van crear uns grups internivell que es van anomenar RRR (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) que tenien com a tasca vetllar perquè a l’escola s’aconsegueixi reduir les deixalles i millorar el reciclatge.

Una de les tasques és la vigilància al pati. Tenint en compte que hi havia alumnes d’altres cursos que no s’implicaven gaire en aquest projecte, es va considerar necessari demanar-los la seva col·laboració i passessin a formar part dels equips de vigilància al pati.

bty