Projecte Roma – Avaluació

En aquest apartat, es poden trobar els diferents tipus d’avaluació que s’han realitzat al llarg del projecte.

Per tal de que l’alumnat pugui assolir els objectius plantejats, es planteja el projecte en fases. A cada fase es farà una revisió del material que entreguin i es donaran les indicacions oportunes per a que puguin millorar. Se’ls explicarà què necessiten per poder acabar de completar o aprofundir les feines entregades.

Tot el grup de professorat és avaluador de l’alumnat, és a dir, cada professora és tutora de 2 o 3 grups d’alumnes i és a aquesta professora a qui li han de lliurar les diferents feines per tal de poder-ne fer un retorn, i així donar l’oportunitat a l’alumnat de millorar-les.

Al final del projecte es tornaran a entregar totes les feines amb les millores incorporades, i la professora farà una valoració final de totes aquestes.

Respecte al treball amb grup analitzarem les rúbriques d’autoavaluació i coavaluació.

S’obtenen dades individuals a partir de l’execució d’un mapa conceptual,

Producte final

El producte final del projecte correspon amb

 • Exposició museu Veni Vidi Colomeris, on es mostren tots els productes finals realitzats al llarg del projecte:
  • Tríptic trilingüe (castellà, català, anglès) amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’estand.
  • Memòria tècnica del disseny d’un instrument de música, i creació d’aquest.
  • Guia turística sobre l’antiga Roma en anglès.
  • Activitats en castellà.
  • Ambientació musical de l’estand
 • Tríptic trilingüe (castellà, català, anglès) amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’estand.
 • Memòria tècnica del disseny d’un instrument de música, i creació d’aquest.
 • Guia turística sobre l’antiga Roma en anglès.
 • Activitats en castellà.
 • Ambientació musical de l’estand
 • Dissenyar i elaborar l’estand.

Projecte Roma – Implementació

En aquest apartat trobareu articles que responen a preguntes com: Com i a on s’obté la informació? Com es relaciona la nova informació amb els coneixements previs? Com es relacionen i es tracten els resultats que van obtenint els alumnes per crear coneixement? Com s’autoregulen els alumnes? Com documenten els alumnes el propi procés de producció?…

Punt de partida

Des de les diferents matèries, hem estudiat com era la societat  de l’Antiga Roma.

A partir de la recerca sobre un personatge, els alumnes s’han endinsat en la composició de l’Antiga Roma i, han ampliat els coneixements mitjançant l’estudi i representació d’un mite clàssic.

Al final, els alumnes van fer un museu romà, amb una parada sobre el personatge de l’antiga roma que havien estudiat.

També vam aprofundir en els instruments per fer música a l’antiga Roma.

El projecte s’ha dividit en diferents fases.

 • Fase 1: escollir el personatge i mitjà de representació.
 • Fase 2: Recerca d’informació sobre el personatge.

1) Des de cada matèria s’incentiva la recerca d’informació sobre el personatge.

Podem utilitzar fitxes que després ajudin a escriure un informe documental sobre el personatge.

2) Els alumnes poden començar a preparar la manera d’exposar el personatge ( conte, teatre, còmic, entrevista, etc  ) i les maquetes que vulguin realitzar.

 • Fase 3: tríptic i invitació.
  • Realitzar el tríptic informatiu del seu stand en tres llengües ( castellà, català i anglès )
  • Realitzar la invitació per al museu.

 

 • Fase 4: Realització de l’stand.

–  Acabar l’stand, acabar les maquetes, els murals, les presentacions PWP, teatre.

– Preparar el museu per a la seva presentació final.

El projecte ha durat 2 mesos.

Projecte Roma – Metodologia

En aquest apartat es respondran preguntes com: Com es formen els grups? Com s’autogestionen els grups? Quines tasques dissenyem? Amb quina intenció? Com introduïm la recerca? Quins espais crearem per compartir el procés (dubtes, intercanvi d’idees, revisió dels objectius inicials, resolució de problemes, presa de decisions per tal d’avaluar-se i coavaluar-se, etc)?

El treball per projectes és una metodologia que ajuda als alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i encerts. És a dir, els ajuda a ser crítics. Per tant, mitjançant aquesta metodologia, perseguim la creació d’una educació interdisciplinària amb un significat. L’aprenentatge per projectes fa repensar tot el procés d’aprenentatge perquè aquest esdevé més competencial que disciplinar

En funció de l’objectiu, el treball per projectes ens permet combinar tot tipus de metodologies i estratègies:  intervencions tradicionals, treball per tasques, grups d’experts, aprenentatge basat en problemes, activitats orals…

L’ús de les TAC està integrat en tot el projecte. Les eines col·laboratives i virtuals i un gran ventall de diferents recursos digitals s’apliquen i es treballen de manera transversal durant tot el procés del projecte.

En aquest projecte, els grups han estat formats pel professorat. Es tracta de grups de 4 alumnes on cada membre té un càrrec al grup per autogestionar-se. Les tasques han estat dissenyades per a que aprenguin com era la vida a l’antiga Roma i com es va formar i com va evolucionar la societat. De manera interdisciplinar. Cada grup representa un personatge de l’antiga Roma com ara els legionaris, els comerciants, etc.

Projecte Roma – PLANIFICACIÓ

El projecte “Veni Vidi” s’inicia a partir d’una història fictícia, en la qual els personatges del present demanen ajuda als nostres alumnes romans perquè viatgin al futur i recuperin la memòria històrica mitjançant una exposició sobre Roma. Cada grup ha de crear un estand per l’exposició amb l’objectiu d’explicar Roma a partir d’un personatge escollit, com per exemple, el patrici, l’emperador, el gladiador, etc.

Es demana que es realitzi una recerca sobre el personatge escollit: Qui és? Com és? On viu? Com es vesteix? A què es dedica? Amb qui es relaciona? Quina és la seva funció a la societat? A quina part de la ciutat el podem trobar? ( Tota la informació relativa al personatge i el seu entorn).

Per incorporar els interessos dels alumnes, es tenen en compte diferents i variades activitats relacionades amb el tema principal del projecte que aniran elaborant a mesura que avanci el projecte: elaboració d’un tríptic trilingüe amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’stand, creació d’un instrument de música de l’època, juntament amb la fitxa tècnica d’aquest, buscar una ambientació musical per l’stand i dissenyar l’elaboració de l’stand. Amb cadascuna d’aquestes activitats es treballen una a una les matèries que l’alumnat de 1er d’ESO imparteix, totes elles amb un objectiu final, conèixer l’antiga Roma.

Abans del producte final del projecte (presentació de l’stand), els alumnes de 1er de la ESO, fan una estada al camp d’aprenentatge de Tarragona. Aquest, els apropa durant durant 3 dies a un entorn romà, visitant l’anfiteatre, el circ romà, etc. Fan tallers d’escriptura, els expliquen la història de la Tarraco romana, participen en una gimcana medieval, etc. Son 3 intensos dies on veuen a través dels seus propis ulls tot el que setmanes abans han anat descobrint mitjançant la recerca.

Projecte Roma – Qui som

Som la Núria Sariñena, Orientadora, l’Anna Tarafa, professora de Ciències de la Naturalesa, la Laura Serra, professora de Tecnologia, la Marta Junyent, professora de Llengua Anglesa, a l’igual que la Carmen Torres, i la Rosa M. Albareda, professora de Visual i Plàstica. Totes som professores de l’INS Montserrat Colomer a Sant Esteve Sesrovires, una petita població molt a prop de Martorell. Som professores de 1r de l’ESO, de diferents matèries  interessades en treballar de manera interdisciplinar.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2017-2018.