Com dividim el projecte:

Els estudiants han fet un producte doble. El projecte s’ha dividit en dues parts:

 

  1. Mirant des de fora.

Aquesta part consisteix a fer un estudi sobre un país, prestant atenció en aspectes generals d’aquell país com: idioma, religió fronteres, flora i fauna, moneda, mercat laboral, etc.

 

Per fer aquest estudi hem fet diferents grups de treball que estudien diferents punts del món.

Cada component del grup té una “especialització” en un tema com per exemple:

 

antropòleg i sociòleg: densitat de població, naixements, fronteres, gentilici, idioma, religió, etc.

gastronomia (com un dels aspectes de la cultura).

naturalista i biòleg: flora i fauna (vegetació, animals…)

economista i polític: moneda, mercat laboral, sectors econòmics (primari: agricultura, secundari: indústria, terciari: serveis…), etc.

 

Cada alumne/a posa en comú amb la resta del grup, segons els seus interessos i/o motivacions, el seu punt de vista per a escollir algun dels temes proposats. No sempre és fàcil treballar en grup, ja que els alumnes han de fer converses entre ells, saber escoltar, acceptar altres punts de vista i saber esperar en el temps, és a dir, no tenir-ho tot d’immediat. Són aspectes, potser per a alguns, transversals, però des del centre donem una certa importància a aquests aspectes perquè són els que donen l’experiència viscuda a cadascun d’ells i amb els que, de mica en mica, aniran creant la seva personalitat i adquirint maduresa.

 

“L’excusa” de treballar per projectes no és més que una metodologia global on s’integren cadascuna de les intel·ligències múltiples de cada alumne/a  i on, una vegada a l’ESO s’engloben a dins de les competències bàsiques que es treballaran durant tota l’etapa.

Planificació

El títol del projecte no és una pregunta sinó una afirmació que dóna lloc a un ampli pensament. Els alumnes, els principals “protagonistes”, són els que es formulen preguntes i qüestions sobre diferents aspectes de la cultura dels companys nouvinguts.

Vam decidir llavors potenciar aquest fet i fer un recull d’informació el més real possible, atractiu i encisador per a treballar amb alumnes.

 

La idea parteix dels propis interessos dels alumnes, de manera que ho treballarem de forma global i -a causa de la varietat de països d’origen- en petits grups.

La immigració és un fet real que es dóna a la vida de l’aula a cada curs, a dins i a fora del centre, als mitjans de comunicació, etc. Aquest fet és el que ha donat interès als alumnes a fer-se’n preguntes, a conèixer i a voler compartir allò que aprenen.

A la sessió inicial els ho presentem de forma molt amena i els proposem convertir-se en investigadors/ores de la cultura del nouvingut/da, formar petits grups -com hem dit abans-, explicar tot aquest fil conductor. Finalment expliquem què s’avaluarà, tant individualment com en petit grup.

Planificació

Segon trimestre:

Enfocament del projecte: Descobrim el món.

Amb aquesta idea hem començat a crear el nostre primer projecte, que te l’inici en l’arribada d’un alumne al nostre institut, d’aquesta forma creem l’ham que farà d’element motivador del projecte, en aquest cas es planteja la següent situació: “Imagineu l’arribada d’un/a estudiant d’un altre país a l’aula i les preguntes que us podeu arribar a fer sobre el seu origen.”

Normalment l’arribada d’estudiants d’altres països és un fet quotidià a cada centre cada curs. Els estudiants tenen moltes curiositats i una pot ser preguntar-se sobre l’origen de nouvinguts/udes d’altres països. Quan arriba un/a estudiant, pot provocar curiositat per saber d’on és, quina llengua o llengües parla, què menja, etc.

Planificació

Primer trimestre:

Durant les primeres sessions amb el grup-classe, cada professor, ha realitzat diverses dinàmiques de grup i el coneixement d’eines digitals. Els beneficis són molts, però els més importants es podrien destacar a: crear un ambient de pertinença al grup, establir relacions amb els altres i amb l’entorn, prendre decisions grupals, eficiència a l’hora de treballar, aprendre dels errors i dels encerts. per la part digital es poden destacar: Redactat de mails, eines de Google (Documents de text, fulls de càlcul, presentacions, etc.), edicions de vídeos, retocs fotogràfics, etc.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2017-2018.