ESCOLLIM EL PROJECTE.

A l’educació infantil és el grup-classe el que acostuma a plantejar el tema a treballar. Poden decidir  què volen aprendre. A l’educació primària el currículum i la necessitat d’assegurar-nos que hi donem resposta ens encotilla una mica més. Hem debatut sobre si assegurar els continguts claus ens resulta suficient perquè l’alumnat acabi la primària ben preparat. El desenvolupament dels continguts claus no aprima el currículum, com era la nostra esperança quan els vam descobrir. Coincidim que no podem arribar a tot, si volem arribar bé. Les proves de Competències Bàsiques en l’àrea de medi, tot just estrenades, ens han de donar la pauta de quin marge real d’autonomia tenim a l’hora d’encarar aquesta problemàtica. Realment l’alumnat tindria més veu si el professorat tinguéssim més llibertat,

PLANTEGEM ACTIVITATS DE XOC.

Si volem anar superant en el treball per projectes el típic què en sabem ? i  el què en volem saber? (Per l’experiència sabem que de vegades els infants no volen saber gran cosa o no saben projectar el que poden arribar a aprendre) ve necessitarem d’alguna posada en escena que mobilitzi la capacitat d’aprendre de l’alumnat. És en aquest sentit que lligat al currículum acostumem a plantejar una activitat generadora d’inquietuds que ens permeti anar estirant el fil. Les sortides acostumen a ser per a nosaltres una bona solució.

 

LA IMPORTÀNCIA DE L’ENTORN.

Fa un parell de cursos vam tenir l’oportunitat de participar en un projecte de personalització de l’aprenentatge. Una de les bases que vam extreure’n i que hem traslladat al treball per projectes ha estat la importància de permeabilitzar escola i entorn. Aprendre de la vida i per a la vida. Junts hem pensat activitats que ens permetessin aprofitar aspectes de l’entorn mitjançant sortides o convidant experts sobre determinats temes a l’escola.

 

PUNT DE PARTIDA DELS NOSTRES PROJECTES

Una inquietud personal, un interès del grup, una pregunta concreta, una notícia d’actualitat, una vivència personal, una experiència col.lectiva, un repte, la continuïtat d’un projecte arrelat al centre, i/o del grup, la interacció amb l’entorn i les persones, de demandes externes,… Diversitat de punts de partida que sorgeixen fruit  de la manera d’entendre l’escola oberta i en constant interacció amb l’entorn.

Com es fan el colors? Volem reconstruir  l’hort. Com  ho podem fer perquè a la bassa hi hagi vida? Millorem els usos de l’aula de música: parquet, mobiliari,… Anem de colònies (com dormirem a les tendes? on anem, què podem anar a visitar?) Construïm les figures del pessebre de fusta a tamany real. Cuinem tota l’escola. Què hi fan uns refugis de la guerra civil al poble? Per què les gallines del galliner només ponen ous blancs? Per què migren les persones a Bordils i a Girona? Ens afecte el temps atmosfèric als éssers vius?… o la proposta d’un artista que  fa cabanes efímeres (aquest curs  ens ha ofert la seva maqueta a l’escola).

De la pilota a la maqueta  fins a la cabana. Els pentàgons i els hexàgons. Forma i funció: els hexàgons entapissen i els pentàgons tanquen.

 

 

 

Hem d’ afegir les columnes al Geodè.

 

 

 

I fer els forats que el fixaran al terra.

 

 

 

 

Per encarregar les mesures de les columnes ens trobem amb la necessitat de mesurar el radi. La Circumferència.

PLANIFICACIÓ

Els nens i nenes són uns tafaners de mena. És per això que aquesta unitat didàctica creiem que serà prou motivadora i engrescadora per potenciar la curiositat i ganes de saber. Ens proposem que les famílies també hi participin .

Pretenem en el màxim d’àmbits possibles treballar les diferents dimensions per tal d’aprendre a partir de la recerca i l’experimentació quins han estat els invents que més han influït en l’evolució de la història de la humanitat. També volem dotar els alumnes, cadascú al seu nivell de les competències necessàries per a expressar oralment i escriure en les diferents llengües instruccions bàsiques de funcionament de màquines i utillatges.

I finalment, també volem que es fomenti el treball en equip i cooperatiu, per tal de crear prototips i fabricar invents o màquines inventades per ells.

El projecte es finalitzarà amb una exposició a cada escola de la ZER, explicada i comentada pels propis alumnes, oberta a tota la comunitat educativa de la ZER.

La Unitat didàctica serà multinivell i globalitzada, procurant que s’hi intervingui des de les diferents àrees curriculars.

A la següent sessió d’anglès es torna a fer la mateixa pregunta:

Is the Sugar Glider an African animal?

La classe mostra diversitat d’opinions i pregunten si podrien fer un projecte per investigar aquest animal. Però pregunten si poden fer una pluja d’idees sobre els que els interessa. Un dels alumnes de l’aula es pregunta :

Can a sugar glider be a pet?

Aquesta pregunta és la que acordem treballar però es debat que per poder contestar aquesta pregunta necessiten organitzar-se i buscar més informació per tal de conèixer aspectes bàsics de l’animal.

A l’aula el grup – classe en l’assemblea de projecte elabora una pluja d’idees per veure d’on parteixen els seus interessos i per poder classificar les diferents idees per tal de distribuir les tasques.

Es porta a grup impulsor l’experiència de la classe d’anglès de 4t C i debatim com podem organitzar les franges per tal d’organitzar el projecte. Aprofitant que el projecte ha sorgit en llengua anglesa ens plantegem espais de docència compartida en les hores de llengua anglesa i s’aprofiten els recursos de la pròpia aula degut a que és una aula amb alumnat SIEI i ja hi ha altres moments amb dos mestres a l’aula.

Aquest projecte ha estat dut a terme a la classe d’anglès de 4t C de l’Escola Francesc Platón i Sartí. Ha estat liderat per la mestra d’anglès ,Berta Albi, i amb ajuda i acompanyament del grup impulsor.

El projecte s’inicia el mes de març quan en una classe d’anglès estàvem realitzant una lectura sobre els animals nocturns i en el text apareix un animal desconegut per l’alumnat anomenat Sugar glider. En aquell mateix moment un alumne afirma que aquest animal viu a l’Àfrica. La resta del grup sembla està conforme amb l’afirmació del company. La mestra els hi pregunta:

Perquè n’esteu tant segurs?

D’on heu tret aquesta informació?

Surt al text?

S’inicia un debat en el grup-classe i es fa veure que és important consultar diferents fonts abans de poder assegurar un fet.

 

Projecte Roma – PLANIFICACIÓ

El projecte “Veni Vidi” s’inicia a partir d’una història fictícia, en la qual els personatges del present demanen ajuda als nostres alumnes romans perquè viatgin al futur i recuperin la memòria històrica mitjançant una exposició sobre Roma. Cada grup ha de crear un estand per l’exposició amb l’objectiu d’explicar Roma a partir d’un personatge escollit, com per exemple, el patrici, l’emperador, el gladiador, etc.

Es demana que es realitzi una recerca sobre el personatge escollit: Qui és? Com és? On viu? Com es vesteix? A què es dedica? Amb qui es relaciona? Quina és la seva funció a la societat? A quina part de la ciutat el podem trobar? ( Tota la informació relativa al personatge i el seu entorn).

Per incorporar els interessos dels alumnes, es tenen en compte diferents i variades activitats relacionades amb el tema principal del projecte que aniran elaborant a mesura que avanci el projecte: elaboració d’un tríptic trilingüe amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’stand, creació d’un instrument de música de l’època, juntament amb la fitxa tècnica d’aquest, buscar una ambientació musical per l’stand i dissenyar l’elaboració de l’stand. Amb cadascuna d’aquestes activitats es treballen una a una les matèries que l’alumnat de 1er d’ESO imparteix, totes elles amb un objectiu final, conèixer l’antiga Roma.

Abans del producte final del projecte (presentació de l’stand), els alumnes de 1er de la ESO, fan una estada al camp d’aprenentatge de Tarragona. Aquest, els apropa durant durant 3 dies a un entorn romà, visitant l’anfiteatre, el circ romà, etc. Fan tallers d’escriptura, els expliquen la història de la Tarraco romana, participen en una gimcana medieval, etc. Son 3 intensos dies on veuen a través dels seus propis ulls tot el que setmanes abans han anat descobrint mitjançant la recerca.