ESCOLLIM EL PROJECTE.

A l’educació infantil és el grup-classe el que acostuma a plantejar el tema a treballar. Poden decidir  què volen aprendre. A l’educació primària el currículum i la necessitat d’assegurar-nos que hi donem resposta ens encotilla una mica més. Hem debatut sobre si assegurar els continguts claus ens resulta suficient perquè l’alumnat acabi la primària ben preparat. El desenvolupament dels continguts claus no aprima el currículum, com era la nostra esperança quan els vam descobrir. Coincidim que no podem arribar a tot, si volem arribar bé. Les proves de Competències Bàsiques en l’àrea de medi, tot just estrenades, ens han de donar la pauta de quin marge real d’autonomia tenim a l’hora d’encarar aquesta problemàtica. Realment l’alumnat tindria més veu si el professorat tinguéssim més llibertat,

COM AVALUEM?

Els intercanvis i les explicacions entre classe, així com el corresponent retorn dels companys, permeten valorar competències comunicatives (adaptat a l’auditori, al contingut i a la forma).

Diferents maneres de comunicar els aprenentatges:

Ens imaginem l’erosió de les roques. La sorra.

“L’aigua, les roques, el fang…”

Amb  material- els alumnes exposen el producte final de la seva indagació  amb la intenció que els que els observen  puguin comprendre part de la seva investigació.

Altres fòrmules…

Rebem a les famílies per explicar els diferents recorreguts on s’exposen els projectes de cloenda de Descobrim Bordils.

Exposició in situ, per part dels alumnes, a les famílies d’una peça documental sobre les pomeres.


Les xarxes de coneixements que produeixen els alumnes mostren la selecció de conceptes i quines relacions estableixen entre aquests i altres sabers. Complementar la pròpia xarxa a través del treball en equip, i interpretar i explicar xarxes diverses son propostes d’aprenentatge i alhora eines d’avaluació.

La llibreta d’aula mostra i recull el procés que ha seguit l’alumne i representa una eina d’autoavaluació pel nen/a però també un instrument d’avaluació pel docent.  L’avaluació es materialitza a través de textos escrits i orals, representacions, dibuixos, gràfics i fotografies.

La veu dels alumnes en el projecte “la literatura”

Algunes valoracions dels i de les alumnes:

 • Hem pensat abans d’escriure
 • Comparar les bones idees és important
 • Treballar molt i en equip
 • He après a fer un conte ben fet
 • És important planificar abans d’escriure
 • Ens ha sortit genial!
 • Cal que la història tingui sentit
 • Hem fet un conte amb volum
 • He ajudat a altres persones
 • He treballat amb nous companys i és xulo
 • El nostre era diferent d’altres contes
 • Hem buscat adjectius per descriure millor els personatges
 • No m’he posat tant nerviós
 • Hem dibuixat en 3D
 • El conte crec que és súper bo, sembla un conte clàssic però no…

Quins projectes voleu fer aquest curs?

A l’inici de curs els alumnes de 5è, van recuperar amb la nova tutora els projectes que van treballar el curs anterior. A partir d’aquí, se’ls demana que els interessaria aprendre aquest curs.

Arran de la recollida d’interessos, amb els infants s’interelacionen els continguts i es distribueixen al llarg del curs. D’aquesta manera es van definint els projectes, tenint en compte que són oberts i que es van reconduint en relació al currículum.

El pas del temps. Fem un LAPBOOK.

Aquest curs hem treballat a les classes el tema del Pas del temps. A la classe de La Porta del Passat hem recollit tota la feina en forma de LAPBOOK. Ha costat una mica el muntatge, però el resultat ens agrada.

Al bloc del nostre Cicle trobareu el vídeo dels alumnes explicant el contingut del LAPBOOK “El pas del temps”.  Com podreu veure, els alumnes tenen clar el que hem anat treballant, el que han après i la manera en que ho han après.

 http://blocs.xtec.cat/vinyesverdesinicial/

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

El informes on queden recollides totes aquestes evidencies de l’avaluació és realitzen sempre a 4 mans, és a dir, que són les dues persones que més entren a l’aula (tutora i persona de suport) les que conjuntament els omplen.

El fer de que l’educació per projectes és molt globalitzada fa que en els informes també es vegi reflectit aquest aspecte, i per tant, no hi ha continguts concrets, sinó competències o àrees en general.

Com que estem parlant d’infantil, el que creiem més necessari a aquestes edats és ajudar als alumnes a créixer a nivell personal i començar a agafar estratègies que li serveixin per anar evolucionant en els aprenentatges, en autonomia i intentar fer-los competents des de ben petits.

Per això, molts aspectes a avaluar a infantil tenen a veure amb la seva identitat i autonomia, amb la relació amb els altres, amb l’adquisició d’hàbits i normes que el permetin formar part del grup-classe. I llavors hi ha algun aspecte més concret de les àrees de descoberta de l’entorn (si fa aportacions i mostra interès pels temes, si utilitza bé els estris de mesura o observació…), també sobre el llenguatge, per saber en quin moment es troba, i podem avaluar aspectes com l’expressió oral, l’escolta, si s’està iniciant en l’escriptura o lectura…

La veu dels alumnes

Quan vam pensar en fer aquest projecte volíem en tot moment que els alumnes fossin els protagonistes, que cada pas que es dones durant el procés sorgís d´ells.

La nostra funció era de dinamitzar als diferents equips bases i vetllar que la feina anés sortint en un temps adequat .

cada activitat realitzada ha estat decidida pels alumnes en tot moment , des de els guions d´investigació , les votacions , escollir el temari final de la revista i fer els articles.

Això ha fet què treballessin molt motivats i ajudant-se els uns als altres per a aconseguir   el seu  producte final.

A partir del dia que es van celebrar les votacions els alumnes van veure que de veritat el projecte era seu  i que podien decidir canvis del què s´estava fent  i del  com              s´estava fent.

Amb la creació de la comissió mixta  van veure la importància d´arribar a acords entre ells, per poder crear un producte final coherent i que parlés de tot el que s´està fent a l´escola.

 

SORTIDA COSMOCAIXA

“Per obrir nous camins, s’ha d’inventar, experimentar, créixer, córrer riscos, trencar les regles, equivocar-se… i divertir-se”. Vam decidir fer una sortida al Cosmocaixa per aprofundir els continguts treballats del mar.

Abans de la sortida els hi vam proposar tres  activitats que haurien de resoldre durant la visita:

 1. Anar a experimentar amb el simulador d’onades i observar-lo durant uns minuts per explicar a un company perquè trenquen les onades.
 2. Anar a visitar el Tyrannosaurus rex i contestar la següent pregunta: Quina relació hi ha entre ell, tu i l’aigua? Aquesta pregunta estava relacionada amb el que havien treballat del cicle de l’aigua.
 3. Explicar per escrit que és el que els hi va despertar més curiositat, raonant el per què.

La visita ens va ajudar a relacionar conceptes i a tenir una visió més científica del que havíem treballat a l’aula ja que experimentant  aprenem i entenen millor les coses.

sortida cosmaocaixa