Plantem cara a la pobresa. Producte final

Sense data, vàrem programar i planificar una exposició final, per a les famílies, dels següents projectes d’aula al voltant de la pobresa:

A. FER PARADA DE LLIBRES – 4CE
B. FER CRÒNICA DE LES TASQUES DEL PROJECTE (ST JORDI, …) – 3CE
C. FER CERCA I CONTACTE AMB ENTITATS -4CE
D. FER EXPOSICIÓ / WEB – SENSE DETERMINAR
E. FER CARTELLS INFORMATIUS – 1EE i 2EE
F. FER EL PASSACLASSES INFORMATIU DE LES TASQUES (ST JORDI …) – 4AE
G. FER VENDA DE ROSES I PUNTS DE LLIBRE – 4AE i 1EE
H. FER UN BANC DE LLIBRES PER A LA VENDA – 4CE
I. FER UNA CANÇÓ PER COMBATRE LA POBRESA – 2BE
J. FER UN MAPA DE LLATINOAMÈRICA / MAPAMUNDI DE LA POBRESA (?) – 2EE

Els alumnes, després de haver treballat en grups cooperatius base en els seus grups-classe, es reorganitzaran en tres funcions per atendre les necessitats d’aquesta exposició:

  1. COMISSARIS
  2. TÈCNICS DE DIFUSIÓ I DE COMUNICACIÓ
  3. GUIES

Plantem cara a la pobresa. Qui som ?

En els curs 2017-18, el grup impulsor ha decidit treballar un dels Objectius del Mil·lenni signats el 2015 per tots els països en el marc de les Nacions Unides.

La tria l’han feta els grups d’alumnes que participen en el projecte: un grup de primer ESO, dos segons de l’ESO, dos quarts de l’ESO, un grup de matèria de modalitat de Batxillerat.  La decisió la prenen a partir de la sensibilització pel visionat d’uns vídeos temàtics seleccionats pel grup impulsor.

El tema triat ha estat: “LA POBRESA. Erradicar la pobresa extrema i la fam”.

El projecte es realitzarà en la matèria de tutoria, tot i que rebrà una tractament transversal i globalitzat.

A – SALUT. Reduir la mortalitat infantil. Millorar la salut materna. Combatre la sida, la malària i altres malalties (Vídeo Derecho a la salut)

 

 

 

 

 

 

 

 

B – POBRESA. Erradicar la pobresa extrema i la fam (Vídeos El bocadillo mágico i La abuela no tiene hambre)

C – IGUALTAT DE GÈNERE. Promoure la igualtat de gènere (Vídeos “48 cosas que escuchan las mujeres” i “48 cosas que escuchan los hombres”)

D – EDUCACIÓ. Assolir l’educació primària (Vídeo “La verdadera Malala”)

E – MEDI AMBIENT. Incentivar el desenvolupament sostenible i tenir cura del medi ambient (Vídeo “Man”)