ELS ROMANS ENS VISITEN

Som un grup d’alumnes de 1r d’ESO que hem treballat un projecte sobre el mon romà juntament amb l’alumnat de Cultura Clàssica de 4t d’ESO. La tasca que vam compartir amb l’alumnat de 4t és la següent:

1.-Cercar informació sobre les temàtiques a treballar. Hem de ser experts en exèrcit, habitatge, jocs i deus i deesses.
2.-Elaborar un qüestionari sobre cada temàtica per tal de que l’alumnat de 4t d’ESO responguin els nostres dubtes. Hem de ser capaços de saber si les respostes que ens donen són certes.
3.-Elaborar bases d’orientació consensuades que ens ajudaran a consensuar i fer les rúbriques d’avaluació.
4.-Arribar a acords i confeccionar el regal per a oferir a l’alumnat de 4t en senyal d’agraïment. Aquest regal ha d’estar relacionat amb el tema que heu treballat.
5.-Valorar i autoavaluar el treball realitzat.

A continuació veureu uns vídeos realitzats pels mateixos alumnes explicant la seva experiència.

 

ELS ROMANS ENS VISITEN

1r ESO

Cada sessió l’alumnat de 1r d’ESO contesta al seu portfoli les següents qüestions i fa una reflexió de:

 •     Què hem fet?
 •     Com ens hem organitzat?
 •     Què he aprés?
 •     Nota que em poso i per què?
Aprofitem aquesta reflexió individual per veure si l’alumnat està aprenent i per fer-lo partícip del seu aprenentatge en tot moment. L’alumnat amb el seu portfoli s’autoavaluarà diàriament i en finalitzar el projecte també l’avaluarà.

4t ESO

Els alumnes de quart van ser avaluats pels alumnes de primer que havien elaborat unes rúbriques per a l’exposició oral i el power point.

RÚBRICA POWER POINT

RÚBRICA EXPOSICIÓ ORAL

ELS ROMANS ENS VISITEN

El producte final és diferent per a cada curs.


1r ESO

 • Els alumnes de primer elaboren un qüestionari sobre les temàtiques seleccionades als seus companys de quart.
 • Elaboren bases d’orientació i rúbriques per a avaluar l’alumnat de quart.
 • Confeccionen regals relacionats amb aquestes temàtiques pels seus companys de quart com agraïment a les explicacions.

Qüestionari


4t ESO

El producte final dels alumnes de quart és l’elaboració d’un power point per a fer la presentació oral als seus companys de primer dels temes treballats. Aquests temes són:

 •     Els jocs romans
 •     L’exèrcit
 •     L’habitatge
 •     Els deus i les deesses

 

ELS ROMANS ENS VISITEN

Ha arribat l’hora de fer la implementació. Un cop els dos cursos han treballat per grups la feina a realitzar, comencen les presentacions. L’alumnat de 4t d’ESO va a la classe de 1r d’ESO a exposar oralment el seu treball. L’alumnat de 1r s’ha fet especialista en les temàtiques a presentar, per tant vigilarà en tot moment que tot el que s’exposa no tingui cap error. Al finalitzar l’exposició els alumnes de 1r d’ESO faran preguntes als de 4t, esperant que aquests els hi responguin i després passaran a avaluar la tasca realitzada per l’alumnat de 4t.


L’alumnat de 4t d’ESO van anar a l’escoles de la ciutat d’Amposta per a exposar oralment el seu treball a l’alumnat de primària.

ELS ROMANS ENS VISITEN

Els alumnes de primer i de quart han decidit la seva organització. A continuació us l’expliquem.

ELS ALUMNES DE 1R S’ORGANITZEN AIXÍ:

QUÈ ANEM A FER?
Anem a treballar un projecte sobre el món romà juntament amb l’alumnat de Cultura Clàssica de 4t d’ESO.
La tasca que tenim encomanada per compartir amb l’alumnat de 4t és la següent:
1.-Cercar informació sobre les temàtiques a treballar. Hem de ser experts en exèrcit, habitatge, jocs i deus i deeses.
2.-Elaborar un qüestionari sobre cada temàtica per tal de que l’alumnat de 4t d’ESO responguin els nostres dubtes. Hem de ser capaços de saber si les respostes que ens donen són certes.
3.-Elaborar bases d’orientació consensuades que ens ajudaran a consensuar i fer les rúbriques d’avaluació.
4.-Arribar a acords i confeccionar el regal per a oferir a l’alumnat de 4t en senyal d’agraiment. Aquest regal ha d’estar relacionat amb el tema que heu treballat.
5.-Valorar i autoavaluar el treball realitzat.
COM HO ANEM A FER?
1.- Treballarem individualment (ens informarem de les diferents temàtiques i escollirem aquella que ens agrade i ens interesse més).
2.-Treballarem en grups per afinitats.
3.-Treballarem entrenivells (amb l’alumnat de 4t d’ESO)
TEMPORITZACIÓ
1.- Treballem el projecte: 21-22-23-28-29 de novembre
(entreguem qüestionari, bases d’orientació, rúbriques i regal)
2.- Preparem i ultimem el projecte: 5 de desembre.
3.- Avaluem l’alumnat de 4t d’ESO: 12-13-14 de desembre
4.- Reflexionem sobre el projecte i ens autoavaluem: 19 de desembre
 

ELS ALUMNES DE 4T S’ORGANITZEN AIXÍ:

A. Dels temes proposats: 1. L’exèrcit romà, 2. Els déus i deesses del Panteó Grecoromà, 3. L’habitatge a Roma i 4. Els Jocs a Roma, l’alumnat reflexiona sobre quin s’adequa més als seus interessos. Ens preguntem: QUÈ VOLEM SABER?.

B. Fem tres grups de 4 alumnes i un de 5. Verbalitzem el tema què ens interessa i per què. Creem els càrrecs.
C. Procedim a crear el portfoli digital per a cada grup.

ELS ROMANS ENS VISITEN

L’Antiguitat Clàssica és singular en relació amb altres cultures: ni ha desaparegut totalment, ni ha estat totalment integrada pels seus descendents. Els homes i les dones que han viscut en els seus territoris hi ha retornat de forma continuada amb l’objectiu d’enriquir la pròpia cultura en els àmbits literari, artístic, cultural, científic,… D’altra banda, la civilització occidental no es pot entendre sense la presència de la tradició cultural grecoromana.

Aquest projecte pretén apropar l’alumnat a la cultura llatina i contribuir a la millora de la seva formació humanística, tot interactuant alumnat de diferents nivells educatius. Es proposa que els nois i noies  de 4t d’ESO de la matèria de Llatí puguin compartir els seus coneixements sobre exèrcit, mitologia, jocs i habitatge amb els xiquets i xiquetes de 1r d’ESO.

La participació activa de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge tenint en compte la veu, els coneixements previs, els interessos i la forma d’aprendre serà l’eix vertebrador del projecte. Aquest actuarà, pensarà discutirà, farà aportacions i construirà una xarxa de coneixements i aprenentatges lligats a l’experiència tant d’alumnat de 4t com de 1r de l’ESO.

El contextualitzem en el marc de les VI Jornades de Recreació Històrica “Els romans ens visiten”. Jornades que compten amb la col·laboració de l’Institut Ramon Berenguer IV juntament amb el Museu de les Terres de l’Ebre, l’Antena del Coneixement de la URV i la Regidoria d’Ensenyament i Cultura de la ciutat d’Amposta.

Per portar a terme aquest projecte s’utilitzaran diferents metodologies d’aula (instrucció directa, treball individual, en grups cooperatius, en gran grup) utilitzant eines TIC tant per fer cerques d’informació com per realitzar les seves presentacions i també visitarem el Museu de dels Terres de l’Ebre per apropar els vestigis del món romà del nostre territori a les aules.

UNITAT DIDÀCTICA

ELS ROMANS ENS VISITEN

Som un grup de professors del institut Ramon Berenguer IV d’Amposta que hem decidit fer un projecte interdisciplinari i col·laboratiu sobre els romans, entre els alumnes de l’optativa de llatí de quart d’ESO i el grup A de primer d’ESO .

El projecte l’hem anomenat “Els romans ens visiten” aprofitant el nom de les jornades de recreació històrica que es celebren a Amposta.

A la nostra ciutat, Amposta, des del curs 2012-2013 s’organitzen aquestes jornades que varen nàixer com a fruit d’una col·laboració entre l’Institut Ramon Berenguer IV, l’Ajuntament d’Amposta, el Museu de les Terres de l’Ebre i l’Antena del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. Des dels seus inicis aquesta activitat, que suposava una immersió a l’antiguitat clàssica, s’adreçà a l’alumnat, als apassionats del món romà i al públic en general.