L’EQUIP IMPULSOR DE LA XARXA ASSESSORA EL CLAUSTRE EN LES EINES D’AVALUACIÓ

Una de les propostes de millora del curs passat va ser que l’Equip Impulsor de la Xarxa dediqués estones de reunió a donar a conèixer diverses eines d’avaluació i animar-los a crear-ne i a provar-les.

El fet d’embarcar-nos en un Projecte de tota l’escola ha estat ideal per anar mostrant eines d’avaluació formativa adequades a diferents edats.

En sessions de treball, els Coordinadors del Grup Impulsor han anat orientant els diferents grups de mestres sobre quines eines podrien anar millor per avaluar les tasques preparades.

Diana, semàfor, check-list, escala avaluativa, carpeta d’aprenentatge, rúbrica, diari… són algunes de les eines que s’han utilitzat aquests dies.

 

QUAN i QUÈ?

El Projecte “Pot ser el mar el futur del Planeta?” s’ha realitzat durant una setmana: del dijous 15 al dijous 22 de març, a temps complet.

Cada grup de mestres podia centrar-se en un dels 4 grans temes del mar o treballar-los tots:

  • Fauna i flora
  • Transport i Navegació
  • Acció humna: contaminació i pesca
  • Social: migracions i oficis.

Durant els 6 dies  s’han realitzat moltes activitats: visites fora del centre (Vaixells, subhastes de peix, museus,…), han vingut experts (pescadors, mariners, científics, biòlegs…) han col·laborat les famílies per tal de poder contestar la pregunta.

El producte final ha estat la Festa de la Terra (dia 22 de març a la tarda) on cada curs ha muntat paradetes per tal de poder explicar a totes les famílies el què han treballat i après al llarg de la setmana.

SEREM CAPAÇOS DE BARREJAR MESTRES I ALUMNES DE DIFERENTS ETAPES?

En el Projecte del curs passat, els alumnes de 4t d’ESO van fer de “mestres” de la resta de l’escola durant una setmana en el projecte sobre els refugiats. Aquest curs ens vam proposar un altre objectiu: barrejar alumnes de diferents cursos per tal que treballessin en grups de 4. Però si de forma habitual (som escola d’una línia), ja ens barregem dins del mateix cicle, vam voler barrejar-nos trencant cicles i etapes. Vam organitzar els alumnes de la següent manera:

P3 i P4

P4 i 1r Primària

2n i 3r Primària

4t i 5è Primària

6è Primària i 1r ESO

2n, 3r, i 4t ESO barrejats

Això va implicar que els mestres treballéssim durant 5 mesos per tal de planificar la setmana de treball.  També ens vam haver d’agrupar en equips tots els mestres, tutors i especialistes, i anàvem quedant per treballar de forma autònoma.

Pot ser el mar el futur del Planeta?

Aquest curs hem volgut treballar colze a colze amb la comissió de Medi Ambient de l’Escola. La Festa de la Terra que es realitza al mes de març l’hem volguda planificar el grup Impulsor de la Xarxa juntament amb ells.

Entre una comissió i una altra hem sigut el 75% del claustre que hem sumat forces i economitzat esforços. La Festa era un producte que ja es realitzava els altres anys i hem sigut més caps i més mans per pensar-la i portar-la a terme.

Hem obert la planificació a les famílies per implicar-les des de l’inici del projecte.