Producte final

EXPOSICIÓ SOBRE LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME A LA NOSTRA ESCOLA (oberta a famílies):

1.- Difusió de l’exposició:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2.- Detalls per l’exposició:

Full explicatiu de cada un dels productes que es poden visitar, distintius dels guies i comissaris, taula per rebre els visitants.

Taula i llibre de signatures i opinions del visitants:

3.- Muntatge:

Preparem productes per exposar

Treballem tots junts per muntar l´exposició

4.- La nostra exposició:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5.- Per començar, els comissaris van creure oportú fer una petita presentació per introduir en la temàtica i explicar com s’ha organitzat l’exposició. També agraïm l’ajut d’experts, companys i mestres.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

6.- L’itinerari a seguir:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

L’activitat de motivació:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Com era la publicitat dels dos bàndols?:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Quin va ser el paper de la dona durant la guerra i el franquisme?:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Com era el dia a dia durant la guerra? (Auca sobre la vida quotidiana de l´època):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Com i quan va ser bombardejada Badalona?

Plànols a escala del vestíbul per distribuir productes:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Què significa “El GuerniKa”?:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Com es va defensar Badalona durant la guerra? Mapa conceptual i plànol dels refugis i canons de la ciutat de Badalona:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Com eren els camps de concentració europeus?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Què pots fer si has perdut la guerra? (refugiats i maquis)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Els noms dels carrers de Badalona, com van canviar? (república, franquisme i actualitat):

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El valor de la pesseta, va baixar durant el franquisme?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Com era l´escola del franquisme?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Repressaliats del franquisme:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Primer dia de visites guiades a les famílies.., molts nervis, molta feina, molta il·lusió:

Ens organitzem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Darreres instruccions:

Comencem les visites a les famílies:

L’opinió dels visitants; tot un èxit!!!

Organitzem també visites per tots els alumnes de l´escola, dels més petits als més grans. Una imatge val més que mil paraules. Les cares d’atenció, interès, sorpresa, curiositat… dels companys durant la visita ho diuen tot!!!!

 

 

 

La veu dels alumnes

Durant la realització del projecte, hem procurat crear espais, instruments i metodologies de treball que potenciessin de manera significativa la comunicació efectiva entre alumnes i entre alumnes i mestres. Una de les prioritats del nostre projecte ha estat posar el focus sobre l´alumne promovent el seu protagonisme, tant en la presa de decisions sobre organització i gestió del grup i tasques, com en la regulació i autoregulació dels propis aprenentatges. Aplicar tècniques de treball cooperatiu i dur a terme una avaluació formativa ha contribuït enormement a què aquesta comunicació fos real i efectiva.

Però, què en pensen els nostres alumnes sobre aquesta manera de treballar, sobre els aprenentatges que han fet, sobre com els han fet, sobre l´ús d’instruments d´avaluació?… Escoltem-los tot veient el següent vídeo…

https://drive.google.com/file/d/1WHMYw-iAaxaWkWm9n6inZZ8NNqidWqIe/view?usp=sharing

 

Avaluació

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Un dels nostres principals objectius, que no hem volgut perdre de vista durant la implementació del projecte, ha estat portar a terme una veritable AVALUACIÓ FORMATIVA; entesa com un instrument d’aprenentatge que anàvem incorporant al procés. Per tant, ha estat una avaluació complexa que s’ha anat construint a mida que avançava el projecte.

Distingirem doncs, els instruments i activitats d´avaluació amb funció de regulació i autoregulació i els que tenen una funció de qualificació que hem dissenyat.

1.1.- ACTIVITAT ENTREVISTA: BASE D’ORIENTACIÓ

1.2- GRAELLA D´AUTOAVALUACIÓ DEL TEXT DE L´ENTREVISTA.

2.1- GRAELLA D´AUTOAVALUACIÓ DEL TEXT PELS GUIES.

3.1.- RÚBRICA EXPOSICIÓ ORAL I REFLEXIÓ SOBRE L´ACTIVITAT “SOM ELS GUIES DE L’EXPOSICIÓ”:

4.- RÚBRICA MURAL

5.1.- Rúbrica per elaborar les conclusions del projecte.

6.1.- Pla d’Equip:

6.2.- Rúbrica treball en equip:

INDICADORS D’AVALUACIÓ (FUNCIÓ QUALIFICADORA)

INFORME PER LES FAMÍLIES

 

Implementació

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

1.- PENSEM EN EL TEMA:

A finals del primer trimestre vam acomiadar els alumnes amb un encàrrec: “penseu un tema de projecte sobre el qual us agradaria treballar”. A la tornada, durant les hores d’assemblea, van sortir tot de temàtiques diferents. Les que van tenir millor acollida a les dues classes de sisè van ser:

-Anna Frank.
-Esportivitat i competició.
-Animals marins.
-Les guerres mundials.
-La Guerra Civil Espanyola.

Els alumnes dels dos grups van votar i, sorprenentment, el tema guanyador va ser el de la Guerra Civil.

El següent pas seria rumiar bones preguntes per a investigar aquest període històric. Els mestres vam cercar uns textos amb informació sobre el període de la II República Espanyola, la Guerra Civil, el franquisme i la transició. Vam treballar aquests textos amb la intenció de proporcionar una base teòrica mínima a partir de la qual poder cercar interessos i dubtes un pèl més específics.

Vam sintetitzar els coneixements adquirits en un MAPA CONCEPTUAL

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

2.- ACTIVITAT DE MOTIVACIÓ:

Com que tota aquesta informació era purament teòrica i acadèmica, els mestres vam rumiar quina activitat de motivació podríem portar a l’aula per engegar l’interès i la curiositat per a aprofundir. Se’ns va acudir que havíem de convidar a algú que tingués una experiència directa, una vivència personal, una veritat per a explicar. Vam convidar a l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i a una de les germanes de Salvador Puig Antich. Si bé és cert que cap de les dues havia nascut durant la Guerra Civil, les dues van ser dones que van viure en primera línia la censura i la repressió del període franquista. La primera va formar part d’un grup antimilitarista i va dedicar part de la seva vida a promoure l’ús del català en els barris de Badalona i la segona ha passat molts anys lluitant per recuperar la memòria del seu germà executat pel règim feixista. Vam obrir així un segon front d’investigació: la dictadura franquista.

A) PLANIFICACIÓ ENTREVISTA:

B) BASE D’ORIENTACIÓ que ens orienti en la redacció i estructura de la nostra entrevista:

C) ENTREVISTEM LA DOLORS I LA MONTSERRAT:

D) REVISEM EL TEXT DESPRÉS DE L’ENTREVISTA:

3.- PENSEM EN LES NOSTRES PREGUNTES D´INVESTIGACIÓ i DECIDIM EL PRODUCTE FINAL:

El següent pas va ser redactar les entrevistes a net i, ja de pas, rumiar una pregunta d’investigació… D’aquesta entrevista ens van sorgir molts interessos i camps d´investigació… Com podíem dur a terme una investigació tan àmplia? , com podríem fer arribar els resultats de les nostres investigacions a tothom?…

EL PRODUCTE FINAL:

“Com podem documentar i organitzar una exposició sobre la “Guerra civil i el franquisme” a la nostra escola?”

Mitjançant converses en gran i petit grup anem prenent decisions:

Seleccionem preguntes d´investigació i les distribuïm per grups. Cada grup de 4 o 5 alumnes selecciona una subpregunta i comença a treballar. Van sortir les següents propostes d´investigació:

 • La publicitat durant l´època franquista.
 • Quin era el paper de la dona durant la guerra civil?
 • Com era el dia a dia durant la guerra?
 • On, quan i com van caure bombes a Badalona?
 • Què significa el Guernika?
 • Com es va defensar Badalona durant la Guerra civil?
 • Com eren els camps de concentració a Europa?
 • Què pots fer si has perdut la guerra?
 • Quins carrers de Badalona van canviar de nom i per què?
 • Durant la post guerra el valor de la pesseta va baixar?

El grup que investiga l’escola durant el franquisme demana ajuda als alumnes de 5è. Necessiten que passin un qüestionari que han elaborat a avis i coneguts que van viure la Guerra o durant l’època franquista.

Es decideixen els productes finals de cada grup per l´exposició. Alguns exemples:

4.- ORGANITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ (GRUP DE COMISSARIS):

4.1.- Es crea un grup de 5 comissaris/es encarregats d’organitzar l’exposició i delegar feines a altres grups per tal de tirar endavant el nostre projecte.

4.2.- Els comissaris es posen en contacte via email amb una experta del museu de Badalona.

4.3.- La Francesca García encarregada de les exposicions temporals del museu de Badalona s’ofereix per ajudar els comissaris i es reuneix a l’escola amb elles i ells.4.4.- D’aquesta reunió sorgeixen TASQUES A FER. Els comissaris necessiten ajuda per poder dur-les a terme…

TASQUES:

 • 1.- Planificar el llistat ordenat de tots els productes de l’exposició per ordre, indicant els suports necessaris (Taules, Plafons, cordills per penjar, vitrines, àudios/vídeos, il·luminació…)— FEINA DELS COMISSARIS:2.- Elaborar un plànol a escala del vestíbul per distribuir l´espai, els suports que caldran per exposar els nostres treballs.—- 4 ALUMNES FAN AQUESTA FEINA3.- Dissenyar el “Flyer” per fer difusió de l´exposició.— FEINA DELS COMISSARIS.4.- Redactar el text de la visita guiada: Els alumnes de 6è eren els guies de l’exposició. Per tant, eren necessaris uns textos explicatius que resumissin el contingut dels diferents treballs exposats (maquetes, murals, vitrines…). Cada grup d’experts havia d’escriure un text breu que resumís molt bé el contingut dels treballs i que servís als guies de l´exposició com a base de les seves explicacions.— CADA GRUP ESCRIU EL SEU TEXT. Alguns exemples:
 • 5.- Avaluació de l’exposició: Llibreta d’observacions dels visitants/ recompte nombre de visitants i distintius per exposició.—FEINA DELS COMISSARIS
 • 6.- Visites guiades a famílies i a altres grups de l´escola: Organitzar dies de visita, persones i grups. — FEINA DELS MESTRES7.- Distribució i muntatge de l’exposició:

  Els comissaris amb en Martí (l’oficial d’oficis de l´escola) prenen decisions pel muntatge i distribució de l’exposició.

  Plànol a escala amb la distribució i suports de l´exposició.

Metodologia

Protagonisme de l’alumnat:
Durant el projecte hem proporcionat diverses eines als alumnes per tal que poguessin tenir control dels aprenentatges que anaven fent, de la gestió del grup i de la feina que havien de fer. Preteníem promoure al màxim la seva autonomia i responsabilitat. Els alumnes han sigut els principals protagonistes durant el projecte, s’han hagut  de plantejar objectius, repartir-se tasques, treballar en petit i gran grup, avaluar-se, compartir reflexions, col·laborar amb els companys, organitzar-se…
El treball en equip: Un eix del nostre projecte:
L’equip de mestres va estar valorant la dificultat i la importància que tenia el treball en equip en la realització del projecte. Tanta importància té que vam considerar que era un dels aprenentatges més importants que feien els nostres alumnes. Aquest fet ens va fer pensar que calia guiar molt bé els nostres alumnes per tal que no perdessin de vista en cap  moment que el treball en equip era una tasca a fer en sí mateixa i, per tant un aprenentatge que havien d´assolir.  Per ajudar els nostres alumnes vam donar-los una documentació que els ajudaria en aquest procés d’aprenentatge de treballar en equip. Són els següents:

1.- Vam incloure un “Pla d’ Equip” extret d’un document d’en Pere Pujolàs sobre aprenentatge cooperatiu. És una eina molt útil per fer conscients els nois i noies que:

 • Han d´assumir uns rols molt concrets per tal que el grup funcioni. Les diferents funcions de cada rol venien ben definides darrera del full del Pla d’equip a fi que tothom tingués clar quina era la seva feina.
 • Que aquests rols seran avaluats durant i al final del projecte, per ells mateixos i pels mestres.
 • Que com a grup es proposen un objectius a assolir en finalitzar el projecte.
 • Que com a individus també es proposen un objectius
 • Aquest Pla d’Equip s’avaluarà a meitat del procés fent una aturada per valorar: que fan bé com a grup i que han de millorar.
 • També l’avaluaran al final: Per comprovar com han funcionat els rols i en quin nivell s’han assolit els objectius.2.- Rúbrica del treball en equip: Donem aquesta rúbrica només començar el projecte a fi que tinguin present què s’espera que aconsegueixin i s’ utilitzarà com a instrument d’autoavaluació al final.
 • Organització horària:Durant una setmana es dedicaren totes les hores a treballar el projecte. Després s’utilitzaren les hores de les àrees instrumentals i de medi per realitzar les diferents activitats que anaven sorgint durant la investigació.
 • Organització dels alumnes:Les dues classes de 6è es van organitzar per grups de treball de 4-5 alumnes. Apliquem els rols i estratègies pròpies de l’organització de treball cooperatiu, que els alumnes ja coneixen.
 • Organització dels mestres i suports:Els mestres implicats en el projecte van ser tres: els dos tutors i la mestra que porta a terme els desdoblaments de llengua i matemàtiques a 6è. Els mestres especialistes i el mestre d’EE van donar suport i van col·laborar en algunes de les tasques que se’ls va demanar.
 • Atenció a la diversitat:El nostre centre compta amb el suport d’una aula SIEI on s’atén aquell alumnat que presenta greus necessitats educatives especials (NEE). A cicle superior, hi ha UN alumne que és atès en aquesta aula. La mestra d’aquesta aula va donar suport adaptant alguns dels materials i entrant dins l´aula durant alguna de les hores de projecte.
 • OBJECTIUS D’APRENENTATGE:
  1. Desenvolupar i afiançar les habilitats dels nostres alumnes a l’hora de treballar cooperativament.
  2. Aplicar els coneixements i les eines i estratègies treballades des de l’àrea de català i castellà al llarg del curs en relació a la comprensió, re-organització d’informació i redacció de textos (mapes conceptuals, quadres de doble entrada, esquemes). Aplicar-les de manera funcional en la cerca, selecció i re-organització de la informació; en aquest cas, en relació als coneixements adquirits sobre la “Guerra civil i el franquisme” , amb la finalitat d’arribar a construir el seu propi coneixement.
  3. Desenvolupar la competència lingüística dels alumnes en totes les dimensions d´aquest àmbit.
  4. Aprofundir en l’aplicació de l‘avaluació formativa.
   1. Incidir en el fet de compartir objectius amb els nostres alumnes en diferents moments del procés d’ensenyament-aprenentatge. La intenció és que els alumnes, d’aquesta manera, puguin dur a terme un aprenentatge més significatiu i més autònom. Potenciem així la competència d’ “Aprendre a aprendre”.
   2. Dedicar espais per reflexionar sobre el propi procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de l’autoavaluació, coavaluació i les converses en gran i petit grup.

Planificació

 

PLANIFICACIÓ DEL NOSTRE PROJECTE:

“Com podem documentar i organitzar una exposició sobre la “Guerra civil i el franquisme” a la nostra escola?”

L’activitat de motivació de l’ entrevista ens va donar moltes pistes sobre possibles temes d’investigació i ens vam plantejar la possibilitat d’organitzar una exposició al vestíbul de l´escola. Els mestres vam fer una primera planificació:

 

Qui som?

L’Escola

L’Escola Jungfrau de Badalona és una escola pública de dues línies ubicada al centre de la ciutat. S’imparteixen els ensenyaments d’infantil i primària.

L’escola es declara inclusiva, aconfesional i pluralista, compromesa amb el conjunt de valors democràtics, de respecte als Drets Humans, rebutjant qualsevol tipus d’ adoctrinament religiós o dogmàtic i defugint, en aquest sentit, actituds proselitistes i sectorials.Respecta totes les creences i potencia aquells plantejaments ideològics que tinguin com a base els principis de pau i llibertat, i el conjunt de valors democràtics en defensa dels drets de les persones i dels pobles. En aquest sentit l’escola, a partir del respecte per la diversitat i assumint la pluriculturalitat com un fenomen enriquidor, promociona els valors de comprensió, tolerància, solidaritat i cooperació, des d’una posició d’igualtat envers allò que socioculturalment definim com a divers i diferent.

De la mateixa manera, l’escola és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida, i amb les diverses ideologies polítiques, defensant el dret dels membres de la comunitat escolar a manifestar lliurement les seves opinions.

L’escola entén l’educació com un procés integral que va més enllà de la simple instrucció o traspàs de coneixements i, per tant, vetlla pel desenvolupament harmònic de la persona en la seva globalitat.

L’escola es declara catalana quant a llengua i continguts. La llengua de comunicació i aprenentatge és el català. Partint de continguts culturals catalans   pretenem aconseguir una visió de la cultura universal. La llengua castellana es treballa amb tot el rigor que es mereix.

El català és, doncs, la llengua vehicular de relació dins de l’escola i el suport bàsic i habitual per desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Com a primera llengua s’utilitza de forma exclusiva en els tres nivells d’Educació Infantil: P3, P4 i P5 i regeix l’ensenyament de la lectoescriptura. A partir de 1r del C.I. de Primària s’introdueix progressivament com a segona llengua el castellà i a partir de P-5 s’introdueix com a idioma estranger, l’anglès.

[Extret del PEC]

50

Escola Jungfrau de Badalona
http://www.xtec.cat/ceipjungfrau/