AVALUACIÓ

El projecte del mar ha estat un projecte de caire científic a on els alumnes han après experimentant. Això ha enriquit els seus aprenentatges ja que ha sigut molt vivencial. Hem assolit els objectius que ens plantejàvem a l’inici tot i que hi va haver algun moment on els mestres ens vam perdre i vam haver de reconduir el projecte. El tema, el mar, ens va donar molt de joc per poder treballar els continguts de cicle i de fer un treball més competencial.

Autoavaluació del projecte

PRODUCTE FINAL: CONGRÉS

Vam decidir fer un congrés de producte final perquè volíem que els nens fossin els protagonistes, que expliquessin com a experts el que havien treballat en el projecte del mar.

Ens vam organitzar per temàtiques:

 • Temperatures (van observar diferents temperatures del mar mediterrani i van comprovar les diferències que hi havia entre elles).
 • Flotabilitat (a partir del concepte de densitat de diferents objectes van comprovar-ne la seva flotabilitat i a partir d’aquí i de les conclusions que en van treure, van crear el seu propi vaixell amb material reciclat.)
 • Experiment termohalina (van gravar l’experiment que havien fet per explicar les diferents densitats del mar i salinitats per entendre el concepte termohalina i com aquesta regula la temperatura del nostre planeta).
 • Energia (van construir una maqueta on obtenien energia a partir de l’energia solar).
 • Refugiats ( van explicar la situació dels refugiats mitjançant un projecte Tots som un que van fer a les classes d’educació en valors socials i cívics).
 • Creació del díptic (van organitzar i realitzar el díptic informatiu del congrés).

El congrés el vam obrir a tots els pares de l’escola i va ser un èxit. Van venir moltes famílies i els alumnes van poder explicar tot el que havien treballat durant tot el trimestre. Vam passar un avaluació als pares que van assistir al congrés i la valoració va ser molt positiva.

díptic

Aquí teniu un vídeo de mostra

Fotos del congrés

Autoavaluació i coavaluació

ENS SITUEM

Ja arribàvem al final del projecte i teníem molta informació. Ens faltava acabar de concretar una pregunta que ens havíem anat fent durant tot el projecte:

Quines conseqüències creus que té el moviment del mar?

Un cop vàrem fer l’experiment quedava clar que una conseqüència era que les corrents termohalines regulaven el clima terrestre. Parlant sobre la pregunta en petit grup i gran grup va sortir que del moviment del mar en podem obtenir energia. Els mestres vam decidir treballar aquest contingut. Ho vam fer a partir d’un Què qui com, on els alumnes van haver d’agafar apunts i comentar amb els seus companys de grup base el què havien après.

TREBALL D’INVESTIGACIÓ

Un cop fet l’experiment i després d’haver comentat la relació que té amb el mar els hi vam plantejar un treball d’investigació, seguint els següents passos:

Investiga com es diu aquest fenomen (experiment) i l’efecte que té sobre el mar i  el planeta.

T’aconsellem:

 1. Buscar coses que puguis entendre.
 2. Agafar apunts del més important.
 3. Contrastar les informacions que vas trobant.
 4. Anotar quines pàgines webs estan consultant.
 5. Ordenar tota la informació que tens i escriu-la de manera que després la puguis explicar.
 6. Pots utilitzar dibuixos.

Els hi va costar molt trobar el nom de termohalina ja que els hi costa  buscar per internet, els hi vam haver de donar unes pàgines concretes perquè poguessin consultar en elles i els hi fos més fàcil trobar el que estaven buscant. Aquesta activitat va durar més del que teníem planejat ja que un cop van trobar el nom els hi va costar entendre el significat i poder-ho explicar amb les seves paraules.

 

TERMOHALINA

Ens interessava treballar la densitat de l’aigua perquè els alumnes entenguessin quines conseqüències té el moviment del mar i com ens pot afectar a nosaltres.

Vam decidir fer un altre experiment barrejant aigua en diferent temperatura. Primer de tot els hi vam comentar als alumnes que fessin hipòtesis del que creien que podria passar si barrejàvem aigua calenta (vermella) i aigua freda (blava). La majoria dels alumnes pensaven que les dues aigües es barrejarien perquè eren aigua. Algun grup va comentar que al cap d’una estona l’aigua estaria a la mateixa temperatura ja que una s’escalfaria  i l’ altra es refredaria.

Un cop van fer l’experiment van descobrir que les dues aigües no es barrejaven i ells van pensar que tenia a veure amb l’estat de les seves  molècules, unes més juntes i les altres més separades. Al final van descobrir que tot estava relacionat amb la densitat.

Finalment els hi vam fer una pregunta a partir de l’experiment: “Això que has observat, ho podries relacionar amb el mar?”

Activitat experiment

PER QUÈ CREUS QUE TIREN SAL PER DESFER LA NEU?

Aprofitant el fred  que va fer i com va nevar aquells dies vam agafar  un article de diari on vam extreure aquesta pregunta: Per què tirem sal quan hi ha neu? Els alumnes van anar formulant les seves hipòtesis. La majoria dels alumnes creia que era perquè la sal té un component que crema i per això desfà el gel.

Un cop els alumnes van fer les seves hipòtesis  els hi vam fer representar amb forma de dibuix com són les molècules en els diferents estats de l’aigua dolça.

Per treballar aquest contingut vam passar un pla lector que els va ajudar a entendre-ho però tot i així vam haver de fer un exercici amb el cos que va consolidar el concepte.

Per últim els hi vam formular una pregunta que la vam fer servir d’avaluació: “Això que hem après , té a veure amb el fet de tirar la sal abans o després que l’aigua bulli quan cuinem?”

Activitat

SORTIDA COSMOCAIXA

“Per obrir nous camins, s’ha d’inventar, experimentar, créixer, córrer riscos, trencar les regles, equivocar-se… i divertir-se”. Vam decidir fer una sortida al Cosmocaixa per aprofundir els continguts treballats del mar.

Abans de la sortida els hi vam proposar tres  activitats que haurien de resoldre durant la visita:

 1. Anar a experimentar amb el simulador d’onades i observar-lo durant uns minuts per explicar a un company perquè trenquen les onades.
 2. Anar a visitar el Tyrannosaurus rex i contestar la següent pregunta: Quina relació hi ha entre ell, tu i l’aigua? Aquesta pregunta estava relacionada amb el que havien treballat del cicle de l’aigua.
 3. Explicar per escrit que és el que els hi va despertar més curiositat, raonant el per què.

La visita ens va ajudar a relacionar conceptes i a tenir una visió més científica del que havíem treballat a l’aula ja que experimentant  aprenem i entenen millor les coses.

sortida cosmaocaixa

PARLEM DEL MAR?

Els alumnes no acabaven d’entendre com s’havia format l’aigua del mar ja que en el riu baixa aigua dolça. Per resoldre aquest dubte vam passar un vídeo del programa informatiu, infoK: Parlem del mar?

Us passem l’enllaç:

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-parlem-del-mar/video/5656424/

A partir d’aquí vam treballar el cicle de l’aigua i els seus canvis d’estat. Tot i que aquest contingut l’havien treballat a cicle mitjà va anar bé per entendre els canvis d’estat de l’aigua, sobretot el d’evaporació ja que la sal es queda al mar i això pot afectar d’alguna manera la seva densitat , contingut que vam donar més endavant.

PRIMER EXPERIMENT

A l’aula va sortir un dubte entre els alumnes. Es preguntaven a quina temperatura es congelava l’aigua del mar. Alguns nens/es deien que l’aigua es congelava a 0ºC.  A partir d’aquest dubte vam veure l’oportunitat de fer un experiment per deduir si l’aigua dolça i la del mar tenen el mateix punt de congelació.

En aquesta pràctica ens vam donar compte que és  molt important tenir material de laboratori amb bones condicions. En aquest cas vam haver de demanar termòmetres a uns laboratoris i gràcies a disposar d’aquest material es va poder realitzar la pràctica amb condicions.

L’escola s’ha plantejat de cares al curs vinent d’adquirir material de laboratori per poder portar a terme treballs científics més fiables i que els alumnes puguin aconseguir evidències més reals.

A partir d’aquest experiment els alumnes van voler descobrir quan tarda l’aigua dolça i salada a congelar-se. Després de fer una aproximació ( el temps que tarda l’aigua a congelar-se) vam emplenar dues ampolles amb la mateixa quantitat d’aigua i les vam portar al congelador de l’escola.

Cada hora anaven observant l’estat en el que es trobava l’aigua fins que es va congelar. Vàrem aprofitar per treballar els diferents estats de l’aigua, el pes i el seu volum.

Van descobrir que l’aigua líquida i l’aigua sòlida tenen el mateix pes però diferent volum.

Experiment

 

 

 

PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ

Sovint en el desenvolupament d’un projecte és fàcil que els mestres ens perdem, és a dir, que fugim dels objectius que ens havíem marcat perquè es poden  abordar infinitat de temes. Ens trobàvem en aquest punt i vam haver de reflexionar sobre cap on volíem que anés el projecte tenint en compte els interessos dels alumnes. Volíem anar cap el moviment del mar i l’energia.

Els hi vam passar un pla lector d’una notícia que parlava d’un vaixell pirata de playmòbil i del seu recorregut per fer que els alumnes es qüestionessin preguntes com era possible que un vaixell sense motor ni timó es mogués i arribés d’un lloc a l’altre.

Els propis mestres, relacionant tot el que s’havia treballat, els hi vam formular les preguntes d’investigació del nostre projecte perquè en poguessin fer les seves pròpies hipòtesis:

 • Com es mou el mar?
 • Quines conseqüències té el seu moviment?

Activitat pla lector

Activitat

Activitat 2