IMPLEMENTACIÓ QUÈ NECESSITEM PER MUNTAR UNA BOTIGUETA?

El projecte de la botiga ha permés múltiples solucions que s’han anat consensuant al llarg del desenvolupament del mateix. Val a dir que, una de les característiques d’aquest ha estat la flexiblilita,t de manera  que ha permès anar incorporant els aprenentatges nous de manera natural.

La informació s’ha extret de l’observació directa (visita a una fruiteria), de la consulta a experts i d’internet.

Hem detectat que els alumnes han aplicat els seus coneixements previs, aprenentatges que duien en el seu bagatge personal i de projectes anteriors, com ara el rebuig a l’ús de bosses de plàstic. Aquests coneixements s’han anat recollint en les diverses converses que hem dut a terme al llarg del projecte.

Per anar sistematizant i relacionant els resultats de les recerques, hem fet graelles. Al final del projecte, ha quedat un recull amb totes les activitats que s’han anat elaborant.

Ens ha faltat construir un mapa conceptual d’aula on es veiés la relació entre els diferents aprenentatge i el procés de la producció.

Treball en equip dels docents

La identificació dels objectius d’aprenentatge i criteris d’avaluació ho hem revisat i consensuant a les reunions que feiem els membres del grup impulsor del cicle en el qual s’ha desenvolupat el projecte.

A arrel del traspàs d’informació dels coordinadors de la XCb i la visualització de vídeos i lectura de documents, hem arribat a l’entesa que el rol del professorat es basa en un paper de guia, que ajuda en el desenvolupament de les converses, a distingir quines són les bones preguntes.

El projecte ha estat documentat per les mestres que han dut a terme el projecte al cicle.

Valoració:  Una vegada acabat el projecte valorem molt positivament, des del punt de vista personal, com a mestra, el fet de poder aplicar els coneixements teòrics que hem anat aprenent al llarg de les reunions del grup impulsor i tenir una visió més propera de com es desenvolupen els projectes actualment. També ens ha permés veure les mancances i poder-les millorar de cara als futurs projectes.

D’altra banda, des del punt de vista dels alumnes, hem observat, una gran implicació i motivació que no ha decaigut al llarg del temps. Fins al punt de demanar el muntatge real de la botiga com un futur espai d’aprenentatge.

PRODUCTE FINAL DISSENY DE LA BOTIGA

Arrel de les converses que es van generar a partir de l’activador, els alumnes van proposar el muntatge d’una botiga, però degut a que vam iniciar el projecte l’últim mes del curs, ens vam haver de marcar un objectiu ajustat al temps del que disposàvem. És per això que el producte final, la botigueta, quedarà emplaçat pel curs vinent.

Aquest curs el producte final ha sigut el disseny de la botiga i el recull dels elements necessaris pel muntatge.

AVALUACIÓ QUÈ NECESSITEM PER MUNTAR UNA BOTIGUETA

Els objectius d’aprenetatge i els criteris d’avaluació del projecte eren:

Objectius Criteris d’avaluació
1.- Com podem organitzar el muntatge d’una botiga Identificar els elements necessaris pel muntatge d’una botiga.
Participar en el procés del disseny de la botiga.

Hem avaluat la realització del projecte a través de l’observació directe en les  diferents activitats que hem dut a terme, tals com les converses, el dibuix del disseny de la botiga i d’altres.

Els alumnes s’han autoavaluat a partir dels indicadors d’avaluació, en una rúbrica individual.

 

Avaluació – Què passaria si la Terra fos un cub?

Els objectius d’aprenetatge i els criteris d’avaluació del projecte eren:

Objectius Criteris d’avaluació
1.- Com es va formar la Terra? Explicar gràficament la teoria del Big Bang.
2.- Per què la Terra és esfèrica? Descobrir que la gravetat és la causant de la forma esfèrica de la Terra.

Veiem que hem de millorar la implicació i el coneixement previ que tenen els alumnes sobre els criteris d’avaluació.  Tot i així, els objectius del nostre projecte han estat assolitis per la majoria dels alumnes.

Producte final – Què passaria si la Terra fos un cub?

El producte final va ser una exposició en un espai de l’escola.

Els grups cooperatius van fer de guia per l’exposició que havien creat, on es podia veure i experimentar tot el treball fet. Van visitar l’exposició els companys/es de l’altra classe. El poc temps no va permetre fer-ho extensiu a les famílies.

Implementació – Què passaria si la Terra fos un cub?

Un cop plantejada la pregunta, els alumnes porten informació per tal de respondre les seves hipòtesis. Això genera converses que posen en relleu els coneixements que tenen i que es van ampliant a mesura que anem buscant informació.

Per poder passar de termes molt abstractes com la gravetat, el Big Bang,… s’han fet activitats més manipulatives i vivencials.

Les activitats que s’han plantejat han permès la transferència de diferents competències, passant per l’expressió oral a l’hora de fer l’exposició, l’artística per crear el mural, la digital a l’hora de fer la recerca d’informació i gravar el vídeo, l’expressió corporal per representar el Big Bang, entre d’altres.

A mida que el projecte anava agafant forma, juntament amb l’equip impulsor es van concretar els objectius d’aprenentatge. Aquests van ser:

1.- Com es va formar la Terra?

2.- Per què la Terra és una esfera?

Dins de l’equip impulsor es van crear uns càrrecs, un dels quals era fer la documentació del projecte en aquest bloc.

Valoració: El projecte es valora positivament, tot i que la resolució de la pregunta ens ha portat a conceptes i temes distants dels interessos d’alguns dels alumnes. Hem començat el projecte tard i no esn ha permès satisfer els interessos que els alumnes anaven plantejant, ja que ara al final, encara hi havia temes oberts com: els planetes, el Sistema Solar,… Per tant, milloraríem la planificació del temps.

Dels objectius que ens vam plantejar, la majoria  dels alumnes els van assolir. Tot i axií, de cara altres projectes cal anticipar i/o consensuar amb els alumnes els objectius i criteris d’avaluació.

Metodologia – Què passaria si la Terra fos un cub?

El projecte s’ha portat a terme a partir de diferents organitzacions dels alumnes, passant des del treball individual a l’hora de plantejar-se preguntes o hipòtesis, el treball cooperatiu per la recerca d’informació, la verificació de les hipòtesis, la realització del producte final (l’exposició)… També s’ha fet treball en gran grup, sobreetot a l’hora de fer converses per posar en comú la feina que s’anava fent.

Ha sigut necessari coordinar-se amb l’especialista d’Ed. Física per tal d’escenificar la teoria del Big Bang.

Hipòtesis

SORTIDA A UNA FRUITERIA

SORTIDA A UNA FRUITERIA

OBJECTIUS de la sortida:

 • Veure com està muntada per copiar idees, millorar les nostres
 • Veure si ens hem deixat alguna cosa important
 • Comprovar les nostres estimacions respecte els preus dels productes
 • Anotar els preus dels productes

Sortida a la fruiteria SUPERVERD amb la fitxa per anotar els preus.

Hem anat a la fruiteria amb els objectius clars. Cada grup duia una carpeta amb una fitxa amb l’estimació que havia fet dels preus de diverses fruites i verdures.

En primer lloc hem donat un tomb per la botiga per  tal de fixar-nos en com està dissenyada, com estan col·locats els productes, la decoració…

Després ens hem posat en grups de treball per tal de comprovar els preus dels productes i anotar-los a la fitxa.

En arribar a la classe hem posat en comú tot el que hem recollit: idees, preus…

Ho hem classificat en:

 • Coses que hem après
 • Idees que podem aprofitar per la nostra fruiteria.

Primer en grups de treball i després en gran grup.

Resum de QUÈ HEM APRÈS

 • Com es fa el símbol dels euros
 • Que tenen cistelles
 • Que els preus van amb una coma
 • Que tenen ordinadors
 • Que decoren amb botes, fotos, cistelles boniques, mobles de fusta i un tendal
 • Que la fruita i la verdura estan separats
 • Que hi ha neveres pels sucs, els iogurts i la llet
 • Que necessitem moltes caixes, petites i grans

Resum de COSES PER COPIAR

 • Les cistelles
 • La nevera
 • L’ordinador
 • Les bótes
 • Les fotos
 • El seient

Amb tot això ja tenim clar tot el que necessitem per muntar la nostra Fruiteria Lulú !

DISSENYEM LA FRUITERIA

Amb tot el llistat escrit a la pantalla, cada alumne va fer el disseny de la fruiteria dibuixant-la tal i com se l’imaginava.

Conversa sobre els dibuixos

Ens vam mirar i analitzar els dibuixos i vam veure que algunes coses que teníem ja pensades agafaven forma.

-taulell amb una cortina

-caixa registradora

-prestatges pels sucs a darrere

-fruites i verdures ordenades en caixes

I n’apareixien d’altres de noves que vam recollir perquè les vam considerar interessants:

 • Posar els preus al les fruites i verdures en cartellets
 • Posar taules per prendre alguna cosa
 • Posar una pica per rentar la fruita i la verdura

I a la pregunta de com farien els cartellets van respondre que amb paper, que posaríem el nom i el preu, i que enganxaríem el paper a la caixa corresponent.

“I quin preu posarem?” Vaig preguntar. “Inventat” va ser la resposta majoritària. “Posaré 100 euros els plàtans!” vaig afegir. La resposta va ser d’incredulitat, no podien ser tan cars els plàtans! Aleshores una  nena (Iona) va tenir la idea de visitar una fruiteria per veure quins preus podíem posar que fossin més reals.

Aleshores vam proposar un joc: pensar nosaltres els preus fent estimacions que després podríem comparar amb la realitat.

 

QUÈ NECESSITEM PER MUNTAR LA FRUITERIA A PART DE FRUITES I VERDURES?

QUÈ NECESSITEM PER MUNTAR LA FRUITERIA A PART DE FRUITES I VERDURES?

Per recollir aquesta informació, cada grup de treball va elaborar un llistat amb les coses que considerava importants per muntar la fruiteria.Les vam posar en comú llegint-les i comentant i esclarint  alguns aspectes. El resultat final el vam classificar de la següent forma:

MOBLES ESTRIS I EINES ALTRES
fusta:

taula per posar les caixes

prestatgeria pels sucs

finestra

caixa registradora

diners

cistelles de la compra

caixes per posar la fruita

bol per posar la fruita petita

caixa d’eines per si es fa malbé alguna cosa

roba :

-cortines per la taula mostrador

-davantal pel botiguer/botiguera

-bosses per posar els productes (de roba)

brics buits i nets

ampolles de sucs buides i netes


Al llarg de la conversa es va canviar la idea de fer la botigueta de cartró a fusta degut a que un grup va posar la paraula fusta, posar cortines a la taula.

Una reflexió interessant va girar a l’entorn de les bosses. En un primer moment van dir de plàstic, però aleshores vam recordar el projecte del mar, en el qual havíem treballat què passava amb les bosses quan anaven a parar al mar, a més a més al llarg de la setmana van sorgir dues notícies relacionades amb el tema: la mort d’una balena que s’havia empassat 80 bosses de plàstic i la que un supermercat prohibiria el plàstic i no tan sols de les bosses.

VÍDEO DE L’INFOK QUE EN PARLA