Metodologia

El treball cooperatiu, en equip,  ha estat la metodologia que ha enriquit tot el treball portat a terme, prioritzant un rol més actiu i autònom en l’aprenentatge. Des d’un primer moment s’ha formalitzat un pla d’equip amb la conseqüent avaluació i metareflexió, consensuant les normes de funcionament del mateix.

Per altra part, s’ha fomentat el treball per tasques competencials, incidint en la planificació i la realització de diverses activitats.

Planifiquem

El leit motiv del projecte, els dinosaures, es vincula amb les intel·ligències múltiples i les bones preguntes generades al principi, encaminant tasques.

Prèviament, es generen bones preguntes d’investigació, realitzant agrupaments d’equips d’experts (autotest intel·ligències múltiples), els quals s’apropien d’una bona pregunta i defineixen el producte a realizar.

1. Intel·ligència matemàtica
Com podríem crear les condicions climàtiques que van fer desaparèixer els dinosaures? Realitzar un experiment
2. Intel·ligència lingüística
Per què en l’actualitat hi ha criatures que van conviure amb els dinosaures? Crear una obra literària
3. Intel·ligència naturalista
Com és que van viure dinosaures a la terra i al mar? Construir una maqueta
4. Intel·ligència musical
Hi havia fòssils quan els dinosaures estaven vius? Composar una peça musical
5. Intel·ligència visualespacial
Com és que hi ha éssers mitològics o imaginaris que són semblants als dinosaures? Dissenyar una escultura mitològica
6. Intel·ligència cinèticocorporal
Com poden saber com eren físicament els dinosaures? Fer una gimcana

El propòsit del projecte era fomentar el treball per tasques i en equip, és a dir, estratègies de treball cooperatiu que fomentin l’atenció a la diversitat i saber què, com i per a què, en un marc de treball complex, vinculant el treball per tasques competencials, el fet d’aprendre a aprendre i l’autonomia.

Escola Cinta Curto

L’escola Cinta Curto de Tortosa és un centre públic, d’una línia, que forma part de la Xarxa de Competències bàsiques des dels seus inicis, el curs 2005-2006.

El nostre objectiu de treball és consolidar i enriquir el treball avaluatiu i per competències, incidint en el fonament d’una línia de treball per projectes a infantil i primària, formant alumnes capaços de resoldre nous reptes contextualitzats, cada cop més complexos i significatius, requerint el treball cooperatiu com a metodologia d’aprenentatge i d’atenció a la diversitat.

En aquest bloc evidenciarem el projecte portat a terme. Aquest, parteix de   tasques competencials vinculades a intel·ligències múltiples, envers la temàtica dels dinosaures, que porten a terme grups d’experts  de cinquè de primària.