La veu dels alumnes

Quan vam pensar en fer aquest projecte volíem en tot moment que els alumnes fossin els protagonistes, que cada pas que es dones durant el procés sorgís d´ells.

La nostra funció era de dinamitzar als diferents equips bases i vetllar que la feina anés sortint en un temps adequat .

cada activitat realitzada ha estat decidida pels alumnes en tot moment , des de els guions d´investigació , les votacions , escollir el temari final de la revista i fer els articles.

Això ha fet què treballessin molt motivats i ajudant-se els uns als altres per a aconseguir   el seu  producte final.

A partir del dia que es van celebrar les votacions els alumnes van veure que de veritat el projecte era seu  i que podien decidir canvis del què s´estava fent  i del  com              s´estava fent.

Amb la creació de la comissió mixta  van veure la importància d´arribar a acords entre ells, per poder crear un producte final coherent i que parlés de tot el que s´està fent a l´escola.

 

Avaluació

Durant el procés del projecte s´han anant elaborant rúbriques fetes pels mateixos alumnes per poder avaluar.

Les rúbriques estaven relacionades amb els objectius que se li demanaven  durant les diferents activitats proposades.

Els articles s´ha avaluat durant la seva planificació , producció i revissió .

El producte final de la revista  ha estat l´evidència de tota la feina que s´ha fet en aquest   projecte, però hem  valorat  moltíssim  tot el procés i la motivació en que els alumnes  han treballat en tot moment .

Implementació

A partir de la pregunta de per què no teníem una revista d´escola va començar la investigació de què és una revista per poder engrescar més als  alumnes amb la idea de fer la nostra.

Amb l´estructura del foli giratori i amb els equips base formats, els alumnes van elaborar el seu propi guió d´investigació amb els objectius més importants: què és una revista, parts de la revista i tipus de revistes .

Davant de la pregunta de quin nom tindria la nostra revista va sorgir la idea de preparar unes votacions on  cada classe  havia d´escollir un nom .

Aquesta activitat es va portar a terme amb l´estructura 1-2-4 on finalment cada classe presentava la seva candidatura.

Els alumnes de 5è i 6è van preparar la jornada de votacions, la recollida de dades, elaboració de gràfics de  barres i sectors ,amb els resultats.

Una vegada feta la investigació i escollit el nom de la revista els alumnes havien de decidir quins apartats havia de tenir la revista de l´escola i quins temes podien ser candidats pel primer número.

Aquesta activitat es va realitzar a partir del foli giratori on també de cada classe hi havia de sortir un guió dels temes a tractar.

Degut als diversos projectes que l´escola està engegant,els alumnes de totes les classes van coincidir en molt dels temes a tractar.

Es va crear una comissió mixta on 2 representants de cada classe exposarien el seu guió als demés per arribar a un acord entre ells i elaborar el guió final de la revista.

Arribat a l´acord és van repartir els temes per classe per poder començar a confeccionar els articles.

Prèviament es va investigar com es fa un article i les seves parts per poder finalment redactar l´article final.

Cada alumne de l´ equip base i amb un rol determinat s´encarregava de la seva tasca .

Els rols han estat: redactors, reporters, dissenyadors i fotògrafs.

 

 

 

Metodologia

Els nostres alumnes durant aquest curs han començat a treballar en grups cooperatius utilitzant diferents estructures.

Creiem que aquesta metodologia inclou a tots els alumnes independentment de les seves capacitats i necessitats ,on tots es senten respectats i escoltats.

Cada classe té 6 equips base, tots ells heterogenis.

Per aquest motiu hem aplicat aquesta metodologia durant tot el procés del projecte.

Amb l´ estructura del full giratori els alumnes van crear el seu guió d´investigació per saber que és una revista, les seves parts, tipus i procés.

Per escollir el nom de la revista es va utilitzar l´estructura 1-2-4.

Per últim amb l´estructura del foli giratori vam crear el guió de la  revista de l´escola.

 

Planificació

Des del grup d´impuls van veure la necessitat de crear una revista d´escola.

Per transmetre aquesta necessitat als alumnes vam fer una recollida de revistes amb col·laboració de la biblioteca Tecla Sala i mestres de l´escola.

Per tal de crear un impacte en els nostres alumnes vam omplir les aules de revistes de tot tipus .

A partir d´aqui vam começar una investigació sobre el què era una revista i durant aquest procés els alumnes van preguntar per què l´escola no tenia una revista.