DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Per a l’elaboració la unitat didàctica s’ha partit d’un projecte multinivell i interdisciplinar. Això vol dir que tots els nens i nenes de totes les edats i de cada escola han fet un treball a partir de les inquietuds i motivacions del tema proposat i investiguen, observen, experimenten, treuen conclusions i elaboren respostes al munt de qüestions que es plantegen.

En els projectes, es fomenta el treball en equip i cooperatiu, l’autonomia i l’aprenentatge significatiu, de manera que són els alumnes els protagonistes de tot el procés, i l’equip de mestres són els guies del seu aprenentatge.. Per aquest motiu, des de bon començament, s’ha posat especial èmfasi en el fet de fer-los partícips del patró de treball (planificació, desenvolupament i avaluació), donant-los les eines i pautes necessàries per avançar en el treball en grup.

L’alumnat ens ha anat marcant el camí per el qual volien encaminar el projecte, tenint clar l’objectiu últim que es volia aconseguir. Els alumnes han anat elaborant i dissenyant el seu propi procés d’aprenentatge. La qual cosa ha comportat que la programació del projecte, respectés en tot moment els diferents ritmes de treball de cada un dels components del grup. Alhora, que s’ha vetllat també  perquè tothom es pogués sentir segur emocionalment dins l’entorn d’aprenentatge.

Cal dir però, que el fet de tractar-se d’una ZER ha implicat que ens haguéssim de marcar uns objectius comuns, fent necessari molt treball en equip i coordinació per tirar-lo endavant. Val a dir que cada escola, ha tingut autonomia per encarar-lo segons les característiques del centre i l’alumnat.

El projecte ha finalitzat amb la presentació de tot el treballat i elaborat en una exposició oberta a tota la comunitat educativa.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *