PROJECTE TIL: Telenotícies plurilingüe – Planificació i avaluació

Com ens organitzem? 

L’activitat es desenvoluparà al llarg de quatre sessions específiques de cada llengua (català, castellà, anglès i alemany) i una sessió compartida dedicada al visionat i avaluació del telenotícies plurilingüe. L’alumnat es distribuirà en grups de treball cooperatiu d’uns cinc components cadascun.

El treball a l’aula partirà de la lectura i comprensió de textos periodístics en diferents llengües. Es posarà especial èmfasi en el vocabulari i les estructures lingüístiques específiques de cada text. Aquests aprenentatges serviran per a l’elaboració del guió i posterior enregistrament del noticiari plurilingüe. 

Com avaluem? 

Utilitzarem un sistema de coavaluació entre el professorat i l’alumnat.

El professorat valorarà el treball a l’aula, el treball escrit i el telenotícies mitjançant un tribunal format per almenys dos professors.

Per afavorir la reflexió sobre el procés d’aprenentatge, l’alumnat avaluarà el treball propi i el dels companys. D’una banda, cada grup de treball lliurarà un full de seguiment on constaran les tasques que cada alumne ha realitzat i la nota que el grup li atorga. D’altra banda, mitjançant una rúbrica, cada grup de treball avaluarà els telenotícies dels companys.

La qualificació que rebrà cada alumne es fixarà en una sessió d’avaluació en què es tindran en compte totes les notes parcials.

A continuació es mostren algunes de les rúbriques i fulls d’autoavaluació que s’han utlitzat durant el projecte:

Rúbrica simplificada d’avaluació dels vídeos

Full d’autoavaluació del treball en grup

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *