PROJECTE DE FÍSICA I QUÍMICA: COM PODEM SEPARAR MESCLES? – Descripció i Metodologia

Una altra manera de treballar els projectes al nostre institut és dintre de cada matèria. Diferents professors fan projectes a la seva matèria, i a continuació tenim l’exemple de Toni Arjona, un professor que també pertany al grup impulsor de Competències Bàsiques, que ens il·lustrarà com ho ha portat a terme:

Els alumnes de 2n d’ESO des de la matèria de Física i Química han aprés a identificar mescles homogènies i heterogènies, i ara han d’aprendre a separa-les. Com ho poden fer al laboratori? Es per això que hem dissenyat aquest projecte, que pretén, en tot moment que els alumnes aprofiten un experiment dut a terme en el laboratori per aquest fi, amb l’aportació que ells seran qui ho desenvolupin, expliquin, enregistrin i després ho exposin a la resta del grup.

Llavors, una vegada acabat el projecte, els alumnes hauran diferenciat correctament una mescla heterogènia d’una homogènia, hauran fet una decantació, una filtració i una cromatografia en paper i entès com es fan i per a què serveixen. A més, hauran après a treballar en equip (fent diferents tasques, organitzant-se, coordinant-se…), a redactar un informe correctament seguint unes instruccions per tal de que altres ho puguin entendre, i finalment comunicaran als seus companys en una exposició oral tot el procés de separació que han desenvolupat al laboratori.

Per desenvolupar l’experiment hauran de fer una mica de cerca de informació, doncs, es tracta de separar la clorofil.la de fulls d’espinacs, i per tant, han de saber que és la clorofil.la, per a què li serveix a les plantes, saber en quins dissolvents és més soluble, i també com portaran a terme tot el procés, en aquest cas, serà el docent qui els doni les instruccions adients.

Els alumnes treballaran en grups de 4 i porten a terme tot el procés seguint les instruccions del professor, però s’hauran d’organitzar bé, doncs, tenen diferents tasques a desenvolupar durant l’experiment ja que ho han d’enregistrar gràficament fent fotos de tots els passos que fan, els han d’explicar al diari de laboratori, han de manipular el material correctament, i prendre decisions com a grup.

Una vegada hagi finalitzat l’experiment, hauran de realitzar un document Power Point amb tot el procés que han enregistrat, explicar-lo pas a pas de forma que després comunicaran els seus resultats a la resta de companys del curs com si fos un informe d’una pràctica de laboratori. Tot això, seguint les instruccions penjades al Moodle de la matèria, on es detalla quins són els punts més importants a desenvolupar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *