Avaluació projecte de 3r d’ESO del 3r trimestre de l’institut Apel·les Mestres

Ens plantegem una avaluació que permeti la reflexió individual i grupal.

Els alumnes han d’omplir diàriament unes graelles grupals auto-avaluatives basant-se en el objectius diaris que prèviament s’ha proposat  (mireu metodologia)

aut

Quan finalitzen el producte final ho presenten a la resta de companys del grup i entre tots omplen una rubrica valorant la presentació:

graella

Mes tard es reuneixen per grups i fan l’autoavaluació grupal i  individual i la co-avaluació.

autoav

 co-av

Finalment cada grup mostra als companys dels altres nivells el seu producte final del projecte. Organitzem rotacions grupals.

Posteriorment  l’equip impulsor de 3r d’ESO  es reuneix per valorar i fer propostes de millora. També es fa l’avaluació conjunta dels alumnes, tenint en compte les diferents graelles i l’assoliment de competències. la nota de cada projecte serà un 10% de la nota final de cada matèria, ja que cada departament proposa activitats on els alumnes treballen continguts claus de les competències que es pretén que els alumnes assoleixin.

Per organitzar-ho tenim una graella compartida al drive que poden consultar tots els docents per calcular la nota final de la seva matèria.

Albert Poveda i Begoña Garcia

Institut Apel·les Mestres

Producte final del 3r projecte de l’institut Apel·les Mestres

CADA GRUP DE TREBALL VA ELABORAR UN  TUTORIAL PER PREVENIR LA VIOLÈNCIA A LA SOCIETAT. VAN PODER ESCOLLIR ENTRE LES  SEGÜENTS PROPOSTES:

 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DEL VANDALISME URBÀ
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT
 • TUTORIAL  DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE DELICTES CONTRA LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DIFUSIÓ D’IMATGES
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE ROBATORIS I ESTAFES
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DEL CONSUM I TRÀFIC DE DROGUES
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE DELICTES CONTRA EL MEDI AMBIENT

AL TUTORIAL TAMBÉ S’HAVIA DE  GRAVAR UNA DRAMATITZACIÓ DEL DELICTE  I LES SEVES CONSEQÜÊNCIES.

Aquí us deixem un enllaç als nostres blocs per tal que podeu veure el resultat:

http://blocdetercerapelles.blogspot.com.es/search/label/Curs%202016-2017

http://apellesmesciencies.blogspot.com.es/search/label/3r%20trimestre

Planificació de l’ABP 3r de l’Apel·les Mestres

El setembre vam fer una dinàmica grup per tal que els alumnes escollissin els temes dels diferents projectes que faríem al llarg del curs. El tema que van escollir els alumnes de 3r de la ESO del nostre centre pel projecte del 3r trimestre va ser:

                   Com pensa un criminal?

A partir d’aquesta pregunta que es van fer els nostres alumnes, l’equip impulsor de tercer ens vam posar a treballar per intentar encabir els continguts de les diferents matèries en les activitats i en el producte final que demanaríem a l’alumnat. Vam decidir fer-ho d’una manera positiva per tal que els alumnes descobrissin com fer una societat amb menys violència, de tal forma que el producte que havien de fer eren diferents tutorials.

Aquesta va ser la planificació que vam fer i vam lliurar als nostres alumnes:

PRODUCTE FINAL DE 3R ESO  DEL     3r   TRIMESTRE

Pregunta que es fan els alumnes:

COM PENSA UN CRIMINAL?

PRODUCTE:

ELABORAREU EL PRODUCTE FINAL I DESPRÉS FAREU UNA EXPOSICIÓ FINAL EXPLICANT EL QUE HEU FET I COM HO HEU FET

FAREU UNA REFLEXIÓ INICIAL DE TOT EL GRUP:

– APUNTAREU OBJECTIUS QUE VOLEU ACONSEGUIR

– REPARTIREU ELS ROLS: A CADA EQUIP HAURÀ D’HAVER-HI UN PORTANTVEU, UN COORDINADOR QUE ORGANITZARÀ EL TREBALL , UN ENCARREGAT DE QUE TOT FUNCIONI I QUE TOTHOM TREBALLI I UN ENCARREGAT DE COMPLIR AMB LES AVALUACIONS I ANOTAR-HO.

-PENSAREU EN TOT EL QUE HAUREU DE FER (SORTIDES, EXPERIMENTS, RECOLLIDA D’INFORMACIÓ, MAQUETES, ELABORACIÓ DEL PRODUCTE, PREPARACIÓ DE L’EXPOSICIÓ..)

-APUNTAREU LA TEMPORALITZACIÓ: PENSAREU L’ORDRE EN EL QUE FAREU LES COSES I EL TEMPS QUE TENIU PER FER-LES.

A L’INICI DEL DIA :

– FIXAREU UNS OBJECTIUS A FER

– REPARTIREU LES TASQUES QUE PENSEU QUE HEU DE FER

– REGISTRAREU A LA GRAELLA

AL FINAL DEL DIA:

-PENSAREU EN EL QUE US HAVÍEU PROPOSAT I SI HO HEU ACONSEGUIT I HO ANOTAREU.

– ESCRIUREU SI US HEU TROBAT AMB DIFICULTATS, SI HEU DECIDIT MODIFICAR QUELCOM DEL PROCÉS I LES TASQUE QUE US HAN QUEDAT PENDENTS PER DEMÀ.

Hi HAURÀ UNA NOTA PER L’ACTITUD I EL TREBALL QUE HEU FET CADA HORA (PROFESSORS)

EXPOSICIÓ FINAL:

EL DIJOUS 6:

FAREU LES EXPOSICIONS FINALS A 3a I 4a HORA: EXPLICAREU EL VOSTRE PRODUCTE FINAL I COM HO HEU FET. TAMBÉ EXPLICAREU QUE HEU APRÈS I ENSENYAREU LA NOTÍCIA DEL BLOG. (PODEU FER SERVIR PP, PREZZI, MAQUETES, VIDEOS…)

UNA PART DE L’EXPOSICIÓ HAURÀ DE SER EN ANGLÈS

COAVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ (GRAELLA ADJUNTA)

Avaluació final:

LES DUES ÚLTIMES HORES ES FARÀ LA REFLEXIÓ FINAL:

-ANOTAREU SI HEU COMPLERT ELS VOSTRES OBJECTIUS

-VALORAREU EL TREBALL DEL GRUP

-VALORAREU EL PROPI TREBALL

-VALORAREU EL TREBALL DEL COMPANY

EL DIVENDRES SERÀ L’EXPOSICIÓ PELS VOSTRES COMPANYS I FAMILIARS QUE VULGUIN VENIR

TOT AIXÒ SERÀ LA PRIMERA NOTA DEL 3R TRIMESTRE PER CADASCUNA DE LES VOSTRES MATÈRIES.

DINTRE D’AQUEST PROJECTE HEU DE FER LES SEGÜENTS ACTIVITATS PROPOSADES PELS PROFESSORS. TAMBÉ HAUREU DE FER SABER ALS PROFESSORS SI NECESSITEU:

 • SORTIR FORA DEL CENTRE
 • TRUCAR
 • UN ESPAI ALTERNATIU A LA CLASSE (PATI,GIMNÀS…)
 • MATERIALS QUE US PUGUIN FACILITAR EL CENTRE..

PRODUCTE FINAL:

CADA GRUP DE TREBALL HAUREU DE FER UN TUTORIAL . PODEU ESCOLLIR ENTRE:

 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DEL VANDALISME URBÀ
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT
 • TUTORIAL  DE DETCCIÓ I PREVENCIÓ DE DELICTES CONTRA LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DIFUSIÓ D’IMATGES
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE ROBATORIS I ESTAFES
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DEL CONSUM I TRÀFIC DE DROGUES
 • TUTORIAL DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE DELICTERS CONTRA EL MEDI AMBIENT

AL TUTORIAL S’HAURÀ DE GRAVAR UNA DRAMATITZACIÓ DEL DELICTE  I LES SEVES CONSEQÜENCIES

ACTIVITATS MÍNIMES QUE HAUREU DE FER (ES VALORARÀ QUE EN FEU MÉS PESADES PER VOSALTRES. US PODEU ORGANITZAR COM VULGUEU):

 • 1 ENTREVISTA COM A MÍNIM (POLICIA, ADVOCAT, VÍCTIMA…)
 • BUSCAR CAUSES O FACTORS DE RISC EN LES PERSONES VINCULADES AL DELICTE EN QÜESTIÓ
 • BUSCAR CAUSES O FACTORS DE RISC DE L’ENTORN DE LES PERSONES VINCULADES AL DELICTE N QÜESTIÓ
 • FACTORS DE L’ENTORN O SOCIALS QUE EVITEN QUE ES PRODUEIXIN AQUEST TIPUS DE DELICTES
 • ANALITZAR LA TEORIA DE LES FINESTRES TRENCADES DONANT LA VOSTRA OPINIÓ I EXEMPLES I COM PODEU APLICAR AQUESTA TEORIA EN EL DELICTE QUE TRACTEU
 • CONSEQÜÈNCIES A NIVELL EMOCIONAL A CURT PLAÇ I A LLARG PLAÇ PER LA PERSONA QUE COMET EL DELICTE
 • CONSEQÜÈNCIES PER LA VÍCTIMA
 • CONSEQÜÈNCIES SOCIALS
 • CONSEQÜÈNCIES I SANCIONS PENALS
 • EXPLICAR QUÈ ÉS I PER QUÈ UTILITZEN L’ENCRIPTACIÓ
 • FER UN ESTUDI ESTADÍSTIC BASAT EN QÜESTIONARIS I /O ENQUESTES I ANALITZANT LES DADES (PER EXEMPLE FREQÜÈNCIA DEL DELICTE SEGONS L’EPOCA DE L’ANY, O SEGONS L’ÀMBIT GEOGRÀFIC)
 • REFLEXIONS SOBRE FETS VIOLENTS I CONFLICTES EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS. PREPARAR ALGUNA PRACTICA PER FOMENTAR L’AMISTAT.

Metodologia: ABP

El nostre centre dedica de 6 a 9 dies, segons el tema al treball en ABP.

Els alumnes plantegen una pregunta i partir d’aquí el professorat dissenya la planificació de les activitats i l’organització del projecte.

Durant el període dedicat a l’ABP els professors estan organitzats per nivells i només entren al curs assignat i en el que han participat en la seva planificació.  Els professors de cada nivell es coordinen en reunions quinzenals i a través del google drive, omplint i proposant les activitats i el producte final que hauran d’elaborar els alumnes.

A l’aula els alumnes s’organitzen en grups naturals de treball, tenen flexibilitat de moviment, poden proposar sortides fora del centre si ho creuen necessari, a més de les proposades per l’equip de professors.

En quant a la metodologia durant el projecte:

Els alumnes fan una reflexió inicial i final que registren a un full del projecte en general.

Cada dia han de fer una reflexió  inicial i final dels objectius i de com s’organitzen la feina.

inic

Els professors registren el treball diari dels alumnes en una graella

Al final del projecte els alumnes han de fer una presentació del producte final i del procés. Des del primer dia tenen una  rúbrica guia que després servirà per la co-avaluació amb tot el grup classeautoav

Després fan una auto-avaluació i una co-avaluació del grup de treball.

Finalment cada grup mostra als companys dels altres nivells el seu producte final del projecte. Organitzem rotacions grupals.

després l’equip docent del nivell es reuneix per valorar i fer propostes de millora. També es fa l’avaluació conjunta dels alumnes, tenint en compte les diferents graelles i l’assoliment de competències. la nota de cada projecte serà un 10% de la nota final de cada matèria, ja que cada departament proposa activitats on els alumnes treballen continguts claus de les competències que es pretén que els alumnes assoleixin.

Albert Poveda i Begoña Garcia

Institut Apel·les Mestres

Equip de l’Apel·les Mestres

Som el grup impulsor de l’institut Apel·les Mestres. Fa 6 anys vam començar a introduir el treball per projectes al nostre centre i cada curs avancem una mica més en el desenvolupament d’aquesta nova forma de treball. Ens agrada anar poc a poc però segurs. Aquest curs ja podem dir que tot el claustre anem en la mateixa direcció. Ens agrada poder compartir experiències amb altres centres.