Metodologia

Metodologia II

El projecte Dolç o salat?  és un dels resultats de la formació entre iguals de la xarxa de competències territorials. La idea de partida és posar de relleu els hàbits de nutrició dels esmorzars, analitzar-los i aconseguir que es proposin hàbits més saludables. S’hi inclouen continguts de les àrees TIC, artística, científica, salut, social i matemàtica

Desenvolupament del treball

  1. S’organitza un concurs de fotografies d’esmorzars. El professorat redacta unes bases i els alumnes pengen a una plataforma les fotografies dels seus propis esmorzars, a casa i/o a l’institut, fetes amb els seus dispositius mòbils. Professorat i alumnat voten les que més els agraden i voten les que més els agraden
  2. Es treballa a partir de quatre fotos guanyadores. Es fa una primera aproximació en la qual l’alumnat comenta i compara les característiques. (per exemple, predominància de líquids o sòlids, envasat o a granel, estètica, …)
  3. Es planteja un estudi a fons d’aquests esmorzars per veure’n la idoneïtat. Es divideix el grup classe en equips cooperatiu de no més de 4-5 alumnes per donar resposta a la pregunta acordada: prenem el que cal per esmorzar? o bé són prou saludables els nostres esmorzars? S’analitza la composició en nutrients, l’aportació calòrica i els residus produïts en aquests esmorzars.

Cada equip estudiarà un dels següents aspectes:

a) piràmide d’aliments, tipus d’aliments, composició dels esmorzars seleccionats; b) càlculs calories dels dels esmorzars seleccionats; c) residus (quantificació i classificació); d) procedència d’aquests aliments; e) els esmorzars a diferents països/ al llarg de la història; f) sistema digestiu i funcionament

Per fer-ho rebrà ajut en forma de fitxes amb preguntes, videos, dades … Es facilitarà accés a informació (fitxes, adreces, llibres, murals, …) i al laboratori.

  1. Els equips compartiran el treball en un forma de diapositives que incloguin imatges sobre els punts més importants de les seves descobertes. Podran aportar altres materials interessants.
  2. Després de la posada en comú caldrà donar resposta a la pregunta inicial sobre si són prou saludables els nostres esmorzars o no ho són i es confeccionarà una llista de requisits dels bons esmorzars
  3. Finalment tots els equips elaboraran una recepta d’esmorzar equilibrada seguint un model de presentació. Podran ser escrites en llengua catalana, castellana, anglesa o francesa.
  4. El grup classe organitzarà per finalitzar un dia de l’esmorzar. Cada equip prepararà l’esmorzar saludable descrit a la recepta per compartir amb la classe
  5. Finalment s’avaluarà el procés i els resultats.

Metodologia “La casa ideal”

Tots els continguts i tasques del curs “La Casa Ideal” s’han preparat per ser presentats i seguits a través de la plataforma Moodle del centre.

View post on imgur.com

Les activitats són de resolució en grups cooperatius de 3 o 4 membres, distribuïts en grups heterogenis. Els grups han estat pensats pel professorat (els tutors i les tutores de cada grup-classe), i s’ha evitat la formació de grups d’experts.Els grups s’autogestionen, s’assignen els rols en una de les sessions inicials i previ debat intern. En aquest sentit, s’han preparat dos documents que els mateixos nois i noies han de treballar. Així ho tenen a Moodle:

Les tasques estan pensades per aplicar gradualment, i acotant una mica el treball per matèries, però sense perdre mai el punt de vista global corresponent a l’elaboració del producte final “La casa ideal”.

La intenció és que puguin anar entrant en una visió global del projecte de forma gradual. Des del primer moment han de començar a fer recerca, sempre guiats pel professorat. Han de buscar diversitat d’informació sobre materials, tipus d’energia, dimensions i formes dels objectes i les estances de la casa, etc.

En tractar-se d’un treball en el qual la creativitat té un gran protagonisme, les activitats poden ser guiades fins a un cert punt, algunes més que d’altres, i el projecte pot tenir derivacions que responguin a les inquietuds i interessos dels alumnes, amb ganes de proposar solucions inusuals, noves i/o alternatives.

Per seguir i compartir el procés, a banda de moment espontanis d’intercanvi d’idees i de posta en comú de coneixements a la classe, es programen moments de reflexió conjunta, en les últimes sessions de la setmana, on també s’aprofitarà per fer els reculls de seguiment del treball a cada grup.

Ferran Cardenyes