Metodologia

Metodologia II

El projecte Dolç o salat?  és un dels resultats de la formació entre iguals de la xarxa de competències territorials. La idea de partida és posar de relleu els hàbits de nutrició dels esmorzars, analitzar-los i aconseguir que es proposin hàbits més saludables. S’hi inclouen continguts de les àrees TIC, artística, científica, salut, social i matemàtica

Desenvolupament del treball

  1. S’organitza un concurs de fotografies d’esmorzars. El professorat redacta unes bases i els alumnes pengen a una plataforma les fotografies dels seus propis esmorzars, a casa i/o a l’institut, fetes amb els seus dispositius mòbils. Professorat i alumnat voten les que més els agraden i voten les que més els agraden
  2. Es treballa a partir de quatre fotos guanyadores. Es fa una primera aproximació en la qual l’alumnat comenta i compara les característiques. (per exemple, predominància de líquids o sòlids, envasat o a granel, estètica, …)
  3. Es planteja un estudi a fons d’aquests esmorzars per veure’n la idoneïtat. Es divideix el grup classe en equips cooperatiu de no més de 4-5 alumnes per donar resposta a la pregunta acordada: prenem el que cal per esmorzar? o bé són prou saludables els nostres esmorzars? S’analitza la composició en nutrients, l’aportació calòrica i els residus produïts en aquests esmorzars.

Cada equip estudiarà un dels següents aspectes:

a) piràmide d’aliments, tipus d’aliments, composició dels esmorzars seleccionats; b) càlculs calories dels dels esmorzars seleccionats; c) residus (quantificació i classificació); d) procedència d’aquests aliments; e) els esmorzars a diferents països/ al llarg de la història; f) sistema digestiu i funcionament

Per fer-ho rebrà ajut en forma de fitxes amb preguntes, videos, dades … Es facilitarà accés a informació (fitxes, adreces, llibres, murals, …) i al laboratori.

  1. Els equips compartiran el treball en un forma de diapositives que incloguin imatges sobre els punts més importants de les seves descobertes. Podran aportar altres materials interessants.
  2. Després de la posada en comú caldrà donar resposta a la pregunta inicial sobre si són prou saludables els nostres esmorzars o no ho són i es confeccionarà una llista de requisits dels bons esmorzars
  3. Finalment tots els equips elaboraran una recepta d’esmorzar equilibrada seguint un model de presentació. Podran ser escrites en llengua catalana, castellana, anglesa o francesa.
  4. El grup classe organitzarà per finalitzar un dia de l’esmorzar. Cada equip prepararà l’esmorzar saludable descrit a la recepta per compartir amb la classe
  5. Finalment s’avaluarà el procés i els resultats.