Metodologia – Exploradors del temps

Iniciem el projecte mostrant unes capses de cartró plenes d’objectes. Són d’una persona que vol fer una exposició i no sap com organitzar-la. Necessita que l’ajudem a fer l’exposició.
A partir de les preferències dels alumnes, de la seva curiositat, dels seus gustos i interessos, trien una capsa i així es conformen els grups.

Dins de cada grup hi ha un expert en art, fets i descobriments, societat i comunicació. Els experts de cada àmbit també treballen junts quan cal.
Es busca la informació a la WEB del projecte (feta amb l’eina google sites), a la bibliografia que hi ha a la classe (procedent de la biblioteca del districte, de l’escola, material del alumnes i elaborat pels mestres).
Hi ha un guió per cada àmbit, amb qüestions a resoldre.
A la fi, han de decidir amb quin criteri agruparan els objectes per fer-ne una exposició coherent per tots els membres de l’escola. En aquest petit vídeo ho podeu veure.

Cliqueu l’enllaç.

Metodologia

El Projecte Âlien és un dels resultats de la formació entre iguals de la xarxa de competències territorials.

alien xarxa

Vam pensar que fer un projecte de quatre dies seria una bona manera de veure com reacciona l’alumnat i el professorat a un treball d’aquest tipus.
Som conscients que el treball per projectes implica una sortida de la nostra forma habitual

de treballar, que és de provada solvència, també suposa entomar una manera de fer a la que no estem acostumats i és per això que ens hem decidit per una proposta de curta duració.

L’objectiu principal és presentar-los una proposta que els forci a treballar de manera col·laborativa i autònoma. El focus principal d’aquest projecte serà, per tant, els procés de treball. L’objectiu és dotar els alumnes d’estratègies de presa de decisions en equip, d’organització gestió i avaluació del treball propi i del dels companys.

L’arrel del projecte és utilitzar la capacitat d’imaginació dels alumnes de 1r d’ESO per tal de fer-los reflexionar sobre ells mateixos i els mon que les envolta. El punt d’inici consisteix en la recepció d’un missatge d’una civilització alienígena, que es posa en contacte amb el nostre centre per a que els ajudem a conèixer el planeta terra i els éssers humans.

El primer dia serà el divendres 31 de març. Els alumnes seran a classe amb les tutores fent una tutoria normal i al cap de deu minuts pujaran de Secretaria tots esverats dient que s’ha rebut un missatge de la NASA i que l’hem d’escoltar en aquell moment. Posem i traduïm el missatge que diu que una cultura alienígena s’ha posat en contacte amb ells per demanar la col·laboració dels alumnes de 1r d’ESO del Ferran Tallada per entendre la nostra societat, la nostra cultura, el planeta, l’esser humà…

Tenim dues animacions que serveixen per aquest propòsit. Una d’elles ens explicarà que en el planeta Wiko hi ha un gran interès per conèixer el nostre planeta i l’altre és el traductor universal que serà el contacte entre la terra i Wiko.

No és la primera vegada que Wiko es posa en contacte amb nosaltres,de fet fa més de 2.300 anys es van posar en contacte amb la Grècia de Pericles i des d’aleshores ens van investigant de tant en tant. De fet ells han assumit com a alfabet de comunicació l’alfabet grec i l’utilitzen com a codi en moltes de les seves comunicacions. Tot això ben estructurat ho explicarà un alien.

Les tutores aleshores organitzaran la feina. Se’ls donaran equips de treball i s’explicaran les normes de conducta, els objectius, les tasques i els productes els aliens ens han demanat.
D’aquests 4 dies de feina han de sortir 3 productes per grup que s’avaluaran de manera individual i d’equip.

1r producte:INFORME
El primer producte ha de ser un informe que els equips han d’elaborar al llarg del primer dia . ells triaran el tema però tindrà un format molt definit.

2n producte: OBRA PLÀSTICA
El segon producte serà una obra plàstica conjunta a desenvolupar el dimarts. Se’ls donaran diferents formats amb normatives específiques per cada format.

3r producte: FILMACIÓ D’OBRA ESCÈNICA

El tercer producte serà una obra escènica que ells hauran de filmar per tal d’enviar-la a Wiko.
Totes aquestes explicacions s’hauran de donar el divendres perquè, d’aquesta manera, quan entrem dilluns podem començar a treballar.

La idea és donar formats i temporalitzacions molt pautades però absoluta llibertat pel que fa a la temàtica del seu treball. L’objectiu és que ells prenguin decisions d’equip consensuades i tinguin una experiència en la que ells mateixos s’han d’organitzar per treballar de manera autònoma, en la que els professors seran un suport i una ajuda però no els que dirigeixin el treball.

http://tallada-alien.blogspot.com