Implementació: Després de la sortida!

Des de l’equip impulsor, ens sembla interessant compartir amb vosaltres tot el procés que varen seguir els alumnes per la implementació del projecte. Per això us expliquem ara què va passar després de la sortida.

– Posada en comú de la sortida (gran grup)
– Revisió del què ja sabem o volem saber (petits grups i ús de TICs)
– Crònica i dibuix de la sortida (individual)
– Quadernet del Cim (inidivual)
– Petit racó a classe dels llibres de la biblioteca i de casa per consultar i mirar
– Recollida de material de les aus: plomes, egagròpiles, ous, nius, etc.
– Observació al microscopi del material recollit i experimentació amb closques d’ou
– Dibuix de les parts de la ploma (individual)
– Davant el què han après, sorgeixen noves preguntes (petit grup)
– Generalització del model d’ésser viu i les seves funcions (mural col.lectiu a classe)
– Recull a la carpeta d’aprenentatge
– Exposició a les famílies
– Autoavaluació i avaluació mitjançant bones preguntes

Un munt de feina, emocions i idees noves!!

 

 

Implementació – Exploradors del temps

Per tal de poder cercar la informació necessària per establir el criteri sota el qual volen endreçar tots aquests objectes que els han estat encarregats els nens tenen a l’aula uns dossiers de consulta amb una selecció d’articles i documents que els poden ajudar a la seva tasca. També tenen una selecció de llibres extrets de la biblioteca de Roquetes, accès a internet i diferents llibres de text de diferents editorials i matèries. Tot això els hi serà necessari tant per aprendre coses sobre les diferents èpoques de la història, com de les diferents categories (experts), com per enfrontar-se a la resolució dels reptes proposats (activitats on a partir del motiu del projecte se’ls proposa alguna tasca on es treballen continguts i objectius de les diferents àrees curriculars que ens plantegem treballar a partir del projecte).

Segons el treball proposat els alumnes es reuniran per èpoques (els de la prehistòria, els de l’edat antiga, els de l’època medieval, els de l’època moderna, els de l’època contemporània i els del S.XX i XXI) o per experts (Els experts en art de les diferents èpoques, els experts en comunicació de les diferents èpoques, els experts en descobriments de les diferents èpoques o els experts en societat de les diferents èpoques).

Els alumnes tindran la seva pròpia carpeta d’aprenentatge on aniran recollint tot allò que van aprenent i el procés que van seguint. Serà a partir d’aquestes reunions i activitats d’on sorgirà l’exposició final, l’encàrrec que hem rebut i d’on ha partit el nostre projecte.dscn2451img_2284

img_0878

Procediment: La casa ideal

L’equip impulsor de l’ Institut Joan Brossa ens reunim els dimecres per la tarda per preparar el projecte globalitzat.

El primer punt de l’ ordre del dia és compartir la informació de les sessions formatives de la  Xarxa CB.

A l’ hora de planificar el Treball Globalitzat, el primer que vam fer va ser decidir si el tema/projecte el decidiríem el grup impulsor o bé deixaríem que el triessin els alumnes entre diferents opcions.

En aquest cas, i essent aquest el segon TG que fèiem a l`escola, vam pensar que seria més adequat que es decidís en la sessió de l’ equip impulsor.

Un cop decidit el projecte: LA CASA IDEAL, es decideix com es presentarà als alumnes i se’ls acompanyarà en la consecució del producte final.

Es fa servir la plataforma moodle per penjar tota la informació que necessiten els alumnes per anar fent el procés del TG.

Es fa de la següent manera:

 1. Es marquen una sèrie d’ objectius als alumnes, per que ells vagin dissenyant el seu projecte

Els Objectius del TG:

 1. Cercar i seleccionar d’informació rellevant per resoldre problemes.
 2. Valorar les diferents opcions energètiques i de sostenibilitat implicades en el funcionament dels habitatges.
 3. Valorar els diferents materials implicats en el procés de construcció d’un habitatge.
 4. Integrar la geometria i la proporció en el disseny d’uns plànols.
 5. Practicar la construcció de maquetes a partir d’uns plànols.
 6. Descobrir com es fa un hort i una petita pràctica de conreu.
 7. Desenvolupar estratègies per treballar en grup de forma eficient

 

 1. Es proposen una sèrie d’ activitats en un ordre que marca el ritme de treball dels alumnes.

Els alumnes treballen en sessions de 2h i durant 2  dies a la setmana. Estan guiats pels professors que integren l’ equip docent de 1er de la ESO.

Els alumnes van entregant les activitats a mida que les van fent a través de la plataforma moodle.

Els alumnes treballen en grups de 3 ó 4 alumnes, amb diferents responsabilitats dins del grup.

En el procés d’ elaboració de les maquetes, els alumnes introdueixen alguns elements interessants  com patis interiors amb parets de vidre per aportar lluminositat a les vivendes, parets de vidre per afavorir l’ estalvi energètic. Recollida d’ aigües pluvials per regar l’ hort i el jardí. Jardins de vegetació autòctona, mediterrània, que tenen baix consum d’ aigua. Els alumnes expliquen les seves idees i els avantatges estètics i pràctics que impliquen els trets diferencials que han posat al seu projecte.

El projecte s’ avalua de manera contínua, donant tant de valor al procés com al producte final.

Els alumnes fan una exposició final on parlen de la seva CASA IDEAL i de per què ho és i de per què han triat les diferents opcions de la casa.

Els resultats obtinguts, mostren clarament les habilitats plàstiques dels nostres alumnes i la seva originalitat i creativitat.

Estem molt contents de com han treballat el TG i malgrat hem pensat moltes coses per millorar i polir el TG, hem aconseguit motivar als alumnes i això es reflexa en els resultats.

Producte final:

UNA MAQUETA DE LA CASA IDEAL, FETA A PARTIR DELS PLÀNOLS ELABORATS PEL GRUP

-Què entenem per treballar per projectes?

 • Experimentar amb els continguts (treball per competències) i noves metodologies
 • Buscar l’equilibri entre el currículum experimental i el normatiu
 • Compartir entre docents
 • Procés més creatiu (centre d’interès, preguntes, reptes…)
 • Aprendre d’experiències quotidianes
 • Arribar a un producte final
 • Avaluació formativa lligada al procés i coavaluació
 • Autoavaluació per part dels alumnes (llibreta, diari o portfolio)

-Com incorporem els interessos dels alumnes?

 • La idea surt dels alumnes.
 • Les idees surten del grup de professors.
 • La idea surt del professorat però ells poden fer-hi aportacions i mirar com la desenvolupen.
 • Com creem una bona pregunta per un projecte?

-Com podem introduir les rúbriques a l’institut? Amb quins problemes i dificultats ens hem trobat? I avantatges?

Els debats que es generen són cada vegada més interessants i l’institut va introduint petits canvis.

Núria Trias Adroher

Implementació

El Projecte Âlien és un dels resultats de la formació entre iguals de la xarxa de competències territorials.
Vam pensar que fer un projecte de quatre dies seria una bona manera de veure com reacciona l’alumnat i el professorat a un treball d’aquest tipus.
Som conscients que el treball per projectes implica una sortida de la nostra forma habitual de treballar, que és de provada solvència, també suposa entomar una manera de fer a la que no estem acostumats i és per això que ens hem decidit per una proposta de curta duració.

L’objectiu principal és presentar-los una proposta que els forci a treballar de manera col·laborativa i autònoma. El focus principal d’aquest projecte serà, per tant, els procés de treball. L’objectiu és dotar els alumnes d’estratègies de presa de decisions en equip, d’organització gestió i avaluació del treball propi i del dels companys.

L’arrel del projecte és utilitzar la capacitat d’imaginació dels alumnes de 1r d’ESO per tal de fer-los reflexionar sobre ells mateixos i els mon que les envolta. El punt d’inici consisteix en la recepció d’un missatge d’una civilització alienígena, que es posa en contacte amb el nostre centre per a que els ajudem a conèixer el planeta terra i els éssers humans.