Avaluació – Exploradors del temps

Avaluarem el projecte a partir de l’encàrrec, que és el producte final, l’exposició. La manera en com els alumnes han explicat el projecte als pares, com els grups s’han organitzat per fer de guies als alumnes de 4t i 5è, si dominen el contingut que han treballat, i tot això a partir d’uns documents formats per rubriques.

Les mestres han valorat el domini de l’exposició a nivell explicatiu i de continguts que havia de saber cada expert per tal de vehicular correctament el tema de l’exposició.
També s’han valorar les activitats de recerca, de documentació, de sel·lecció d’allò que havia de sortir exposat…des d’un punt de vista competencial.

També hi ha hagut un diàleg posterior, per part de l’equip impulsor, del disseny i implementació del projecte, de cara a difondre’n les conclusions a la resta del claustre. Creiem que no hauríem d’haver fet el mateix projecte a les dues aules si no que hauria estat molt millor haver fet un sol projecte entre les dues classes, ha estat molt ambiciós i hauria estat molt més pràctic poder haver fet una sola exposició entre tots. Hi ha hagut reptes de matemàtiques que no ha donat temps a treballar.
Vídeo del procés del projecte

Com hem avaluat?

Pel que fa als sistemes d’avaluació d’aquest projecte, hem fet ús sobretot de les rúbriques ja que un sistema que permet que l’alumnat prengui consciència dels continguts avaluats i de quina manera s’avaluaran, bé amb uns indicadors numèrics o bé ítems lingüístics.

Aprofitant aquest mètode hem aplicat la coavalució  i l’autoavaluació que permet que l’alumne tingui més implicació en el procés avaluador i sigui partícip directe d’aquests tipus de decisions.

(J. Pons Cardona)