Planificació

Aquest curs hem volgut organitzar millor les reunions de l’equip impulsor. Hem planificat què cal fer respecte a XCB i qui ho fa. També els passos a seguir per anar avançant en el projecte de les aus rapinyaires de 2n de Primària. Teníem uns objectius a aconseguir a cada sessió hem comprovat si els assolíem a la següent.

També hem millorat en el traspàs a la resta del claustre del què anàvem aprenent a través de les sessions i materials de XCB.

Implementació: Després de la sortida!

Des de l’equip impulsor, ens sembla interessant compartir amb vosaltres tot el procés que varen seguir els alumnes per la implementació del projecte. Per això us expliquem ara què va passar després de la sortida.

– Posada en comú de la sortida (gran grup)
– Revisió del què ja sabem o volem saber (petits grups i ús de TICs)
– Crònica i dibuix de la sortida (individual)
– Quadernet del Cim (inidivual)
– Petit racó a classe dels llibres de la biblioteca i de casa per consultar i mirar
– Recollida de material de les aus: plomes, egagròpiles, ous, nius, etc.
– Observació al microscopi del material recollit i experimentació amb closques d’ou
– Dibuix de les parts de la ploma (individual)
– Davant el què han après, sorgeixen noves preguntes (petit grup)
– Generalització del model d’ésser viu i les seves funcions (mural col.lectiu a classe)
– Recull a la carpeta d’aprenentatge
– Exposició a les famílies
– Autoavaluació i avaluació mitjançant bones preguntes

Un munt de feina, emocions i idees noves!!

 

 

Implementació

A la nostra escola el Cicle Inicial cada dos anys realitza una visita guiada al Cim d’Àligues, centre d’aus rapinyaires. Els nens i nenes de segon ja compten amb aquesta sortida i vam aprofitar aquesta motivació.

Abans de la sortida…
– Què sabem? (gran grup)
– Què volem saber? (petits grups)
– L’àliga per dins (individual)
– Repassar què volem saber abans de la sortida (petits grups)
– Contestar a algunes preguntes que ja sabien (en grups)
– Visionar fotos del Cim d’Âguiles (gran grup)

Qui som?

Hola, som l’equip impulsor de XCB de l’Escola del Mar. Repetim la nostra presentació ja que la vam fer al blog general de competències bàsiques!! L’equip està format per una docent de parvulari, dos de cicle inicial i dos de cicle superior. Vam creure important que hi fossin representats el màxim nombre de cicles. D’aquesta manera, els membres d’equip impulsor poden fer traspàs del que anem aprenent als respectius equips docents.

Qui viu en caus? Tots els caus són forats?

20170130_094940

Aquest projecte de la classe de tercer va sorgir arrel d’una conversa sobre coses que tenen forats. El que més agradava eren els túnels i els caus. Hem aprofitat que a tots els nens i nenes els agrada molt el món animal, per cercar informació sobre els animals que viuen en caus.

Vam començar fent 6 grups i construint caus de diversos materials: cau terrestre, cau aquàtic, cau semi aquàtic, cau de sorra fina, cau als arbres i cau d’invertebrats i insectes.

Hem desenvolupat activitats a totes les àrees: a coneixement del medi hem treballat els caus, els animals invertebrats i vertebrats i les seves característiques, l’alimentació i la reproducció, també hem elaborat un llibre d’ocells; a llengua hem ampliat vocabulari, hem fet descripcions d’animals, hem expressat opinions, hem fet exposicions amb murals…; a matemàtiques hem elaborat un gràfic de barres i l’hem analitzat; a plàstica hem fet animals en volum amb fang i pasta de colors i dibuixos amb aquarel·les;  i de valors hem reforçat la presentació de les feines, el bon tracte a la natura, la col·laboració en el treball cooperatiu, la responsabilitat en les tasques individuals i en grup, escoltar i prendre decisions compartides, argumentar les opinions…

Per últim hem fet l’exposició a les famílies.

 

 

Metodologia – Exploradors del temps

Iniciem el projecte mostrant unes capses de cartró plenes d’objectes. Són d’una persona que vol fer una exposició i no sap com organitzar-la. Necessita que l’ajudem a fer l’exposició.
A partir de les preferències dels alumnes, de la seva curiositat, dels seus gustos i interessos, trien una capsa i així es conformen els grups.

Dins de cada grup hi ha un expert en art, fets i descobriments, societat i comunicació. Els experts de cada àmbit també treballen junts quan cal.
Es busca la informació a la WEB del projecte (feta amb l’eina google sites), a la bibliografia que hi ha a la classe (procedent de la biblioteca del districte, de l’escola, material del alumnes i elaborat pels mestres).
Hi ha un guió per cada àmbit, amb qüestions a resoldre.
A la fi, han de decidir amb quin criteri agruparan els objectes per fer-ne una exposició coherent per tots els membres de l’escola. En aquest petit vídeo ho podeu veure.

Cliqueu l’enllaç.

Avaluació – Exploradors del temps

Avaluarem el projecte a partir de l’encàrrec, que és el producte final, l’exposició. La manera en com els alumnes han explicat el projecte als pares, com els grups s’han organitzat per fer de guies als alumnes de 4t i 5è, si dominen el contingut que han treballat, i tot això a partir d’uns documents formats per rubriques.

Les mestres han valorat el domini de l’exposició a nivell explicatiu i de continguts que havia de saber cada expert per tal de vehicular correctament el tema de l’exposició.
També s’han valorar les activitats de recerca, de documentació, de sel·lecció d’allò que havia de sortir exposat…des d’un punt de vista competencial.

També hi ha hagut un diàleg posterior, per part de l’equip impulsor, del disseny i implementació del projecte, de cara a difondre’n les conclusions a la resta del claustre. Creiem que no hauríem d’haver fet el mateix projecte a les dues aules si no que hauria estat molt millor haver fet un sol projecte entre les dues classes, ha estat molt ambiciós i hauria estat molt més pràctic poder haver fet una sola exposició entre tots. Hi ha hagut reptes de matemàtiques que no ha donat temps a treballar.
Vídeo del procés del projecte

Implementació – Exploradors del temps

Per tal de poder cercar la informació necessària per establir el criteri sota el qual volen endreçar tots aquests objectes que els han estat encarregats els nens tenen a l’aula uns dossiers de consulta amb una selecció d’articles i documents que els poden ajudar a la seva tasca. També tenen una selecció de llibres extrets de la biblioteca de Roquetes, accès a internet i diferents llibres de text de diferents editorials i matèries. Tot això els hi serà necessari tant per aprendre coses sobre les diferents èpoques de la història, com de les diferents categories (experts), com per enfrontar-se a la resolució dels reptes proposats (activitats on a partir del motiu del projecte se’ls proposa alguna tasca on es treballen continguts i objectius de les diferents àrees curriculars que ens plantegem treballar a partir del projecte).

Segons el treball proposat els alumnes es reuniran per èpoques (els de la prehistòria, els de l’edat antiga, els de l’època medieval, els de l’època moderna, els de l’època contemporània i els del S.XX i XXI) o per experts (Els experts en art de les diferents èpoques, els experts en comunicació de les diferents èpoques, els experts en descobriments de les diferents èpoques o els experts en societat de les diferents èpoques).

Els alumnes tindran la seva pròpia carpeta d’aprenentatge on aniran recollint tot allò que van aprenent i el procés que van seguint. Serà a partir d’aquestes reunions i activitats d’on sorgirà l’exposició final, l’encàrrec que hem rebut i d’on ha partit el nostre projecte.dscn2451img_2284

img_0878

Qui som – Escola Mare Nostrum

Som les mestres i els mestres de l’equip impulsor de la xarxa de competències bàsiques de l’escola Mare Nostrum de Barcelona. El nostre equip impulsor està treballant en un nou projecte: Exploradors del temps. És un projecte interdisciplinar, basat en una tasca d’encàrrec.

La nostra escola és al barri d’Horta a Barcelona. Tenim una llarga trajectòria en el treball en projectes. Ara, ens plantegem el repte de millorar el treball en competències. Aquesta és la nostra aportació.

dscn2983

Producte final – Exploradors del temps

L’encàrrec era elaborar una exposició que ordenés segons el criteri decidit pels alumnes (cronològic, per àmbits … ) els objectes rebuts. Per tot això vam comptar amb la col.laboració del Miquel Molist (arqueòleg de l’UAB) i la Muntsa Guasch (historiadora del Museu de la Pell d’Igualada) els quals els hi van explicar questions relatives a l’anàlisi de la història i quins criteris es podien seguir a l’hora d’elaborar una exposició a un museu. També se’ls hi va oferir una selecció de materials on documentar-se i investigar.

Els alumnes reunits en grup de sis experts (un de cada àmbit: societat, art, comunicació … ) van fer una visita guiada pel seu “museu” al alumnes de 4t i 5è. També es va presentar als pares el projecte i l’exposició.

molist

molist 2