ELS COLORS DE LA NOSTRA PELL

Aquest projecte el protagonista és el propi nen i nena per això es va decidir que la tapa del llibre desplegable de la línia de la vida seria el seu retrat.

La mestra va llegir el llibre Els colors de la pell de la Karen Katz, els va encantar el text i sobretot les il·lustracions.

Es va realitzar un treball d’auto observació amb miralls.

Per buscar la tonalitat del color de la pell es va utilitzar la tècnica de les ceres, barrejant els colors ocre, blanc, marró i vermell.

Finalment van elaborar els retrats.

DSC02450

DSC02483

DSC02479DSC02473

QUÈ PRETENEM AMB AQUEST PROJECTE

A l’inici del projecte ens hem fet un plantejament del què volíem assolir amb el desenvolupament del mateix. Tenim clar que això només es un punt de partida ja que el projecte es va construint a mesura que es treballa amb els nens i nenes.

Tot i així és essencial saber com van aprenent els infants i en quin punt es troben en cada moment del projecte. Per això, hem elaborat una graella on queden establerts els criteris d’avaluació relacionats amb els objectius d’aprenentatges i els indicadors que ens permetran mesurar aquests criteris.

LA LÍNIA DE LA MEVA VIDA

En una altre moment la mestra va presentar la seva pròpia línia de la vida en format de llibre desplegable on hi h aun recull amb fotografies de diferents moments de la seva vida. Aquest llibret queda a l’aula com a material per manipular-lo i llegir-lo lliurement.

Es va proposar als infants si els agradaria fer la seva pròpia de la vida.

Es infants van portar les seves fotos i van poder-les relacionar amb el material dels aniversaris.

Aquestes imatges il·lustres aquests moments.

DSC02249 DSC02262

ENS SITUEM

El desenvolupament del projecte s’estructura en tres eixos:

1- La línia de la vida: a partir de la pregunta “Per què fem anys?” vam detectar els coneixements previs i van sorgir els primers conflictes cognitius. La mestra va aprofitar l’aniversari d’un alumne per presentar la relació del pas del temps amb el moviment de la Terra. Poc a poc, els infants van anar elaborant la seva pròpia línia de la vida.

2- La meva família: es va iniciar amb la lectura del conte “Cosas que me gustan de mi familia” de Trace Moroney, per tal d’introduir el tema de la família i l’arbre genealògic.

3- Els colors de la nostra pell: sorgeix del fet que els protagonistes d’aquest projecte són els infants. Per aquesta raó, la tapa de la línia de la vida és el retrat d’ells/es mateixos/es. El color de la pell és un tret característic individual. A partir del conte: “Els colors de la nostra pell” vam observar la diversitat dels infants de l’aula, de manera que cada alumne es va fer conscient d’aquest tret diferencial.

COM VAM COMENÇAR.

A partir de la pregunta “Per què fem anys?”, vam detectar els coneixements previs i van sorgir els primers conflictes cognitius.

La mestra va aprofitar l’aniversari d’un alumne per presentar la relació del pas temps amb el moviment de la terra. Per fer això, vam utilitzar el material Montessori dels aniversaris.

DSC02211

Aquest material, un cop presentat, queda a l’aula perquè els infants el matepulin lliurement.

PAS A PAS, ANEM REFLEXIONANT

En la realització d’aquest projecte es van fent converses, es proposen activitats, lectures de contes, etc ,respectant però el ritme dels alumnes i les seves propostes, per tant hi ha unes propostes pensades per l’adult però sempre amb la mirada atenta i oberta als interessos dels alumnes. Per tant la planificació inicial és flexible.

A mesura que es va desenvolupant el projecte i els infants fan les seves aportacions i les seves exposicions de fets i vivències ens adonem que els valors, les emocions i l’autoconcepte són importats a tenir en compte i a tractar en aquest projecte.

Per tant en les següents graelles hem afegit l’àmbit d’educació en valors, i les propostes d’aprenentatge no són definitives pel que hem explicat més amunt.

1 Sense títol

LA INTERVENCIÓ DOCENT

En el desenvolupament del projecte el paper del mestre és el fer de mediador per tal d’acompanyar i guiar a l’alumnat en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Ha de posar al seu abast els materials, recursos i medis necessaris per afavorir  que l’alumne vagi avançant.

Per tal d’atendre la diversitat a l’aula també hi ha un acompanyament a nivell individual que permet a l’alumnat avançar en base a les seves capacitats i motivacions.

DSC02351

COM TREBALLEM?

La metodologia emprada és  activa, basada la interacció de l’alumnat , en la qual els nens/es aprofiten les aportacions dels companys i companyes per tal de resoldre els dubtes i conflictes cognitius que van sorgint a mida que avança el desenvolupament del projecte.

Es respecta el ritme de cada infant i es parteix de les pròpies experiències per tal que el projecte sigui més vivencial i l’aprenentage esdevingui significatiu.

Es dóna molta importància a la recerca de la informació la qual podem obtenir de diferents fonts: multimèdia, aportacions de les famílies, biblioteca,  xerrades d’experts,…

DSC02340

AGRUPAMENTS

Les activitats es desenvolupen en diferents agrupaments:

  • Gran grup: es realitzen converses (per a resoldre dubtes, comparacions, aclarir conceptes, completar informacions…), lectura de contes, visualització de vídeos, audicions i presentació de material i activitats.DSC02226
  • Petit grup: es realitzen jocs preparats de comprensió dels aspectes treballats.DSC02262
  • Individual: elaboració de la línia del temps individual, l’arbre genealògic i fulls de treball.DSC02370