Escola de màxima complexitat

Som un centre situat al barri de La Florida de L’Hospitalet de Llobregat. Com a escola de màxima complexitat tenim encara sis hores d’escolarització per a l’alumnat cada dia.

La dotació de professorat ens permet gaudir de la possibilitat d’assignar al treball per projectes dos mestres per grup.

El tutor del grup i un mestre al que anomenem “parella”

En aquest projecte la parella docent està formada per mestre tutor i pel mestre de música.

El projecte el portem a terme al llarg de 5 hores i mitja a la setmana en sessions 3 sessoins d’una hora i mitja més una altra d’una hora.

El grup de sisè està format per 22 alumnes amb una gran diversitat.

Es tracta d’un grup amb ritmes de treball i d’aprenentatge diversos. Hi ha un grup de nens i nenes amb un nivell alt d’hàbits, coneixements i ritme de treball, format per uns 7 alumnes i, alhora, hi ha un grup d’alumnes amb dificultats en aspectes molt bàsics de l’aprenentatge, format per 5 nens i nenes. La resta del grup no presenta carències ni dificultats greus i segueixen prou bé el ritme de la classe.

Com a la totalitat de l’escola, l’origen de les famílies dels alumnes és divers. En el grup de sisè, només hi ha tres alumnes els pares dels quals tenen el seu origen a l’estat espanyol (aproximadament un 15% del total), 5 alumnes són d’origen magrebí (un 25% aproximadament del total), mentre que la resta tenen el seu origen a diferents països de Sudamèrica (un 60% aproximadament del total). L’anàlisi d’aquestes dades ens mostra que la llengua familiar és el castellà en el 75% dels alumnes.