VALORACIÓ FINAL

Cada grup farà la seva pròpia visita guiada als alumnes de primer d’ESO, i es valorarà. Els professors que acompanyen als alumnes de primer graven la visita per tal de poder ser avaluada posteriorment per la professora i resta de grups així com fer una autoavaluació del mateix grup. Aquesta feina es realitza l’ultim dia de classe i es fan les propostes de millora pel curs vinent.

 

ASSAIG GENERAL

Els alumnes que han realitzat el gui, juntament amb els de Conjunt Istrumental fan un assaig general prèvi de la visita que es durà a terme la propera classe amb el grup de 1r d’ESO. Durant la visita guiada els alumnes de 1r d’ESO arriben a l’entrada dels jardins i es divideixen en grups de 15 alumnes, que marxen de manera esglaonada amb el grup assignat.

imatge jardins

Itinerari concensuat per un grup. Planificant la visita guiada.

IMG_6798

PROPOSTES DE MILLORA

La professora assigna una data màxima de presentació del treball a cada grup. Un cop realitzada la presentació, el professor i la resta de grups fan propostes de millora.

Per tal de poder incloure la música a la visita, els grups van a la classe de Conjunt Instrumental per ensenyar amb les propostes de millora incloses el guió definitiu de la visita. Al mateix temps el Conjunt instrumenal ens comunica les peces que tocarà i on es situaran en el jardí.

 

EUREKA!!

Kahoot : Mentre estavem treballant per grups un dels alumnes d’un grup proposa la creació d’un Kahoot sobre els jardins. S’explica a la classe i la resta de companys els hi sembla bona idea. Per tant es decideix incorporar aquest joc d’aprenentatge al final de la visita als jardins. Els alumnes que han assistit a la visita hauran de respondre amb els seus mòbils a les preguntes proposades. Per a marcar el temps de resposta de les preguntes el grup de CONJUNT INSTRUMENTAL farà la musica amb els tubs sonors que han fet ells mateixos

Conte: Una part del treball era l’elaboració d’un tríptic de suport a la visita. Ha sorgit la idea d’inventar un CONTE DELS JARDINS. Es proposa a la resta de grups i s’acorda que es farà un conte ja que s’ha buscat informació i es creu que no n’existeix cap. Per tant s’agafa el repte d’il·lustrar-ne un.

 

ELS PRIMERS RESULTATS

Hi havia una vegada una llegenda que explica el perquè hi ha molts llorers en la mitologia grega. El Déu Apolo va voler competir amb Eros per veure qui era millor llançant fletxes. Eros es va enfadar i va decidir castigar a Apolo. Eros va agafar una fletxa i la va llençar a Apolo perquè s’enamores de Dafne i a Dafne li va llençar un altre perquè odies a Apolo.

Apolo va començar a perseguir a Dafne. Aquesta es va cansar i va anar a demanar ajuda a Peneo que era el seu pare. Peneo va ajudar a Dafne transformant-la en llorer perquè Apolo no la trobes. El que no sabien era que Apolo va veure com Peneo transformava a Dafne. Com estava tan enamorat va dir que el seu arbre favorit era el llorer i va decidir que les fulles coronarien els guanyador. Representen la gloria.    

IMG_6791 

Altres il.lustracions:

 

Exemple de tríptic

https://goo.gl/photos/2FmoDDqGNtdnQKuD9

 

 

GRUPS COOPERATIUS

A l’inici de la segona part del dossier tant els alumnes de l’optativa com els de conjunt instrumental van de visita al jardins per tal de conèixer i familiaritzar-se amb ells per poder fer les investigacions oportunes. Les tasques a realitzar pels diferents rols són les següents:

Investigador: fa fotografies de les estatues, mira l’entorn, la vegetació,..

Il·lustrador: porta un bloc i fer esboços de les diferents parts dels jardins

Escriptor i supervisor: pensar els itineraris dels jardins

Per altra banda, el conjunt instrumental busca quins són els llocs més adients per tocar i fa una classe pràctica amb els tubs sonors (boomwhacker).

grups cooperatius

DECÀLEG PER A TREBALLAR EN EQUIP

 • Sobretot NO CRIDAR. Discutir vol dir intercanviar idees, no imposar-les. El to de veu pot ser un atac a l’altre.
 • Quan un membre del grup exposa una idea, també ha d’argumentar-la, és a dir, explicar-ne les raons.
 • Quan un membre del grup exposa una idea, S’HA DE RESPECTAR. Si no hi estem d’acord, ho manifestem SENSE ALTERAR-NOS.
 • Parlar tots a la vegada només serveix per a crear confusió. És imprescindible RESPECTAR EL TORN DE PARAULA.
 • Tots els membres del grup han de PARTICIPAR EN EL TREBALL, d’acord amb les seves possibilitats i habilitats.
 • S’han d’INTERCANVIAR IDEES a partir de l’opinió personal de cadascú.
 • L’intercanvi d’idees ha de servir per a ARRIBAR A ACORDS DE GRUP.
 • Per tal que el treball sigui profitós tothom ha de COL·LABORAR.
 • Si pensem en veu alta, abans, hem de REFLEXIONAR.
 •  Finalment, cada vegada que el grup es reuneixi, HA DE DEMOSTRAR que hi ha hagut un PROGRÉS  respecte del treball anterior.

 

DOSSIER COM A SUPORT D’AULA

Durant els primers dies de treball a l’aula, els alumnes tenen un dossier on estreballen diferents aspectes dels jardins:

1.- Ens informem sobre la història dels jardins

2.- Ens informem sobre les escultures

3.- Ens informem sobre la vegetació i el manteniment

4.- Ens informem sobre l’arquitectura paisatgística

A la segona part del dossier hi ha la preparació de la visita la qual hi ha la participació dels grups cooperatius. En aquest apartat hi haurà també, l’elaboració d’un tríptic.

 

QUIN ÉS EL REPTE?

El repte és programar una visita guiada als Jardins de Santa Clotilde per als alumnes de 1r d’ESO de l’institut. El propòsit del treball és elaborar un guió de la visita als Jardins i  un fulletó informatiu.

Amb aquest repte es posarà en pràctica:

 1. Treballar en equip.
 2. Investigar sobre les característiques dels Jardins: ecosistema, elements artístic (escultures, paisatges…), història…
 3. Elaborar un guió per a una visita als Jardins.
 4. Elaborar un tríptic informatiu sobre la visita.
 5. Realitzar una visita guiada

Els continguts que treballarem són:

 1. Expressió escrita i oral.
 2. Biodiversitat dels ecosistemes.
 3. Interacció de l’ésser humà en l’entorn.
 4. Coneixement del patrimoni cultural i històric dels Jardins.

LA PROGRAMCIÓ ÉS LA SEGÜENT    PROGRAMACIÓ jardins SANTA CLOTILDE

 

 

COM COMENCEM?

Primer de tot es va presentar el projecte als alumnes de 2n d’ESO de cada optativa, perquè coneixessin el nostre projecte.

Presentació del projecte:

 1. Objectius: ser guies i fer una visita guiada als alumnes de 1r d’ESO.
 2. Metodologia: classes teòriques (elaboració d’un dossier, portafoli, guió visita als  jardins i tríptic) i pràctiques (visites de familiarització amb els jardins)
 3. Criteris d’avaluació: treball en equip (20%), activitats del dossier (30%), autoavaluacions (5%), coavaluacions (5%), visita guiada (30%) i fulletó (10%).

Avaluació inicial: qüestionari referent al coneixement dels jardins i la seva mitologia; i referent a l’experiència en visites guiades.

Qüestionari avaluacio inicial

Dossier: treballar l’expressió escrita i oral, biodiversitat dels ecosistemes, interacció de l’ésser humà amb l’entorn, i coneixement del patrimoni cultural, històric i mitològic dels Jardins.