BREU RECULL DEL PROJECTE

QUÈ HI HA ALLÀ?

Aquest projecte va sorgir de la curiositat mateixa com a motor d’aprenentatge que tenen els infants de manera innata.

Estàvem a la classe acabant una activitat, quan de sobte alguns nens i nenes es van fixar en el que estava passant a fora de l’aula…!

Què és això?

OBJECTIUS INICIALS DEL PROJECTE:

Després de la curiositat despertada pels infants, vam creure que allò valia la pena aprofitar-ho, així que vam decidir que aquest podria ser un bon projecte. Calia orientar-lo tot decidint uns objectius provisionals, que al llarg de l’elaboració del projecte s’han anat modificant.

 • Saber definir el concepte d’ombra.
 • Conèixer diferents coses capaces d’emetre llum
 • Iniciar-se en les propietats de la llum.
 • Aprendre a compartir descobertes i coneixements amb altres infants.
 • Potenciar les relacions cooperatives.
 • Ser conscients dels aprenentatges assolits.

PROTAGONISME DELS INFANTS:

Iniciem el projecte amb una activitat de motivació:

 Engresquem als infantsInicial 1

inicial 2

Anem al pati a observar les nostres ombres!

pati2pati1pati3

La Carlota ens porta un teatrí

teatrí1teatrñi3teatrí4

Representació ombres xineses

puff1

puff2

Juguem amb la llum

Demanem que cada nen/a porti una llanterna de casa, iapaguem els llums i experimentem què passa.

Demanem que cada nen/a porti una llanterna de casa, iapaguem els llums i experimentem què passa.

Els infants se n'adonen que les ombres estan a tot arreu, fins i tot en el projector de l'aula. Aprofitem i experimentem!

Els infants se n’adonen que les ombres estan a tot arreu, fins i tot en el projector de l’aula. Aprofitem i experimentem!

En aquesta sessió els infants van agafar joguines per buscar la seva ombra a la pissarra digital. Tot anava bé fins que es van adonar que la joguina era massa petita i l'ombra gairebé no s'apreciava. Finalment van decidir canviar les joguines per unes altres de més grans i uns dels infants va proposar projectar un paisatge de selva! Tota una experiència!

En aquesta sessió els infants van agafar joguines per buscar la seva ombra a la pissarra digital. Tot anava bé fins que es van adonar que la joguina era massa petita i l’ombra gairebé no s’apreciava.
Finalment van decidir canviar les joguines per unes altres de més grans i uns dels infants va proposar projectar un paisatge de selva!
Tota una experiència!

Vam aprofitar la taula de llum per tal de relacionar els nombres i les figures geomètriques amb la seva ombra corresponent.

Vam aprofitar la taula de llum per tal de relacionar els nombres i les figures geomètriques amb la seva ombra corresponent.

Totes les coses tenen ombra?

ombra color1color ombra3

Resseguim l’ombra d’una joguina

resseguir ombra2

Les ombres sempre són iguals?

videomat1

vídeomat2

videomat3

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES:

Al llarg del projecte han sorgit situacions d’aprenentatge que han permès la construcció de coneixement  a través d’experiències vivencials combinat en un treball intel·lectual on entra en joc la comunicació, l’anàlisi, l’observació, el debat, formulació d’hipòtesis i la reflexió.

 Diferents organitzacions del grup depenent de l’activitat que es duia a terme en aquell moment.

 • Treball individual
 • Treballar per parelles
 • Grup reduït
 • Treballar en equip (treball cooperatiu)

COORDINACIÓ DE L’EQUIP DE MESTRES:

Equip d'educació infantil de l'escola de Jungfrau de Badalona.

Equip d’educació infantil de l’escola de Jungfrau de Badalona.

COM HEM AVALUAT?

Hem anat avaluant als alumnes mitjançant l’observació i la documentació pedagògica.
Els instruments d’avaluació que hem utilitzat són:

Utilitzem aquesta base d'orientació a l'inici de les converses (rotllana).

Utilitzem aquesta base d’orientació a l’inici de les converses (rotllana).

Base d'orientació que presentem als infants a l0inici de cada activitat de treball cooperatiu

Base d’orientació que presentem als infants a l0inici de cada activitat de treball cooperatiu

Graella d'autoavaluació

Graella d’autoavaluació

Recopilació d’evidències d’aprenentatge

Vam posar una joguina sobre el paper blanc i la van resseguir, d'aquesta manera van comprovar que l'ombra no és igual a la joguina.

Vam posar una joguina sobre el paper blanc i la van resseguir, d’aquesta manera van comprovar que l’ombra no és igual a la joguina.

Dibuix d'un nena i la seva ombra.

Dibuix d’un nena i la seva ombra.

Mapa conceptual

Com a tancament entre tots/es vam elaborar un mapa conceptual. Els nens/es anaven donant idees d’allò que havíem après al llarg del projecte. A més a més, eren ells mateixos qui escrivien les idees. Entre tots ens ·ajudàvem i anàvem descobrint les lletres que sonaven cada paraula.

 • Tothom té ombra
 • Necessitat del sol o la llum
 • Moviment de les ombres
 • No són iguals.
 • Són de color negre i de colors
 • Podem fer-les en un teatre

mapa

REPERCUSSIÓ:

En l’activitat que va sorgir de la pregunta, Totes les ombres són iguals?, el recull es va fer a través de la filmació, per tal de poder aprofitar aquesta documentació, es va crear un vídeo on es troben continguts matemàtic, ens va semblar que era una bona proposta educativa per compartir amb altres docents i a conseqüència d’això vam decidir presentar-lo en el concurs de CREAMAT, anomenat VÍDOEMAT.

IMG-20170519-WA0027

Com hem avaluat?

Hem anat avaluant als alumnes mitjançant l’observació i la documentació pedagògica.

 • Observació: hem estat amb els ulls ben oberts per tal de captar indicis i senyals  del que van estenent, vivint, pensant, sentint…amb la manera com es manifesten, com viuen i expressen ena ha arribat molt informació important.
 • Documentació pedagògica: hem utilitzat dibuixos, fotografies d’activitats, paraules, converses…deixant d’aquesta manera constància d’una tasca, procés, recopilar evidències…
Dibuix d'un nena i la seva ombra.

Dibuix d’un nena i la seva ombra.

Vam posar una joguina sobre el paper blanc i la van resseguir, d'aquesta manera van comprovar que l'ombra no és igual a la joguina.

Vam posar una joguina sobre el paper blanc i la van resseguir, d’aquesta manera van comprovar que l’ombra no és igual a la joguina.

 

resseguint2

CONVERSA FINAL OMBRES conversa

Graella d'autoavaluació

Graella d’autoavaluació

Instruments d’avaluació

A continuació us mostrem dues bases d’orientació que hem elaborat i utilitzat a l’escola per tal d’ajudar als alumnes. Aquestes bases també ens serveixen per avaluar als aprenentatges dels infants.

Base d'orientació que presentem als infants a l0inici de cada activitat de treball cooperatiu

Base d’orientació que presentem als infants a l0inici de cada activitat de treball cooperatiu

Utilitzem aquesta base d'orientació a l'inici de les converses (rotllana).

Utilitzem aquesta base d’orientació a l’inici de les converses (rotllana).

Mapa conceptual

Com a tancament entre tots/es vam elaborar un mapa conceptual. Els nens/es anaven donant idees d’allò que havíem après al llarg del projecte. A més a més, eren ells mateixos qui escrivien les idees. Entre tots ens ·ajudàvem i anàvem descobrint les lletres que sonaven cada paraula.

 • Tothom té ombra
 • Necessitat del sol o la llum
 • Moviment de les ombres
 • No són iguals.
 • Són de color negre i de colors
 • Podem fer-les en un teatre

mapa

Les ombres sempre són iguals?

Ja hem vist que les ombres no són totes iguals, però encara volem investigar més! Així que sortim al pati dels grans en diferents moments del dia per resseguir l’ombra d’un dinosaure i poder veure el què passa!

Recull de dades:

Sortim a les 9h, 10h, 11h, 15h i les 16h. I cada vegada ho resseguim d’un color diferent.

videomat1

Unitat de mesura:

Decidim que la unitat de mesura seran els retoladors i comptem quants en necessitem per cada ombra.

vídeomat2

Representació i interpretació de la gràfica:

Ens n’adonem del canvi de posició i veiem com a les 12h hi ha l’ombra més baixa ( 4 retoladors) i a les 16h l’ombra més llarga (11 retoladors).

videomat3

Tot aquest recull d’activitats en relació a la mida ens serveix per prendre consciència de la presència de les matemàtiques en l’entorn més proper i quotidià del nen/a, potenciant la curiositat tot iniciant-los en les habilitats matemàtiques bàsiques.Per aquest motiu ho vam presentar a un concurs matemàtic anomenat Vídeomat.

 

Organització dels alumnes

Durant el projecte vam utilitzar diferents organitzacions del grup a l’hora d’adquirir els nostres aprenentatges. En ocasions vam fer treball individual, en d’altres moments vam treballar per parelles o bé grup reduït i també vam treballar en equip (treball cooperatiu). El motiu de l’organització depenia de l’activitat que es duia a terme en aquell moment.

L’objectiu del treball cooperatiu dins la nostra aula de P-4 és aprendre les bases de la dinàmica d’aquesta metodologia, com són el saber respectar-se, escoltar-se, ajudar-se…i ser conscients que una tasca feta entre tots/es pot ser més rica que no pas si la realitza un de sol/a.

Utilitzem aquesta base d'orientació per tal que els alumnes siguin conscients de com han d'actuar.

Utilitzem aquesta base d’orientació per tal que els alumnes siguin conscients de com han d’actuar.

Aprenem fent, pensant i comunicant

La metodologia emprada en aquest projecte ha permès als infants aprendre de moltes maneres, en diferents contextos i a través de diferents mitjans. Hem ofert escenaris d’aprenentatge que van més enllà de les aules, entorns exteriors com ara el pati de primària, el d’infantil i el badiu (petit pati de l’aula).

Creiem que aprendre és canviar i aquest canvi es deu a una interrelació d’experiències que connecten aprenentatges o coneixents adquirits per resoldre noves situacions. La majoria dels aprenentatges s’han donat a partir de la manipulació i l’experimentació així com a través del joc i dels llenguatges entesos com a forma de coneixent.

Hem plantejat situacions d’aprenentatge que han permès la construcció de coneixement  a través d’experiències vivencials combinat en un treball intel·lectual on entra en joc la comunicació, l’anàlisi, l’observació, el debat, formulació d’hipòtesis i la reflexió.

Objectius inicials del projecte

Després de la curiositat despertada pels infants, vam creure que allò valia la pena aprofitar-ho, així que vam decidir que aquest podria ser un bon projecte. Calia orientar-lo tot decidint uns objectius provisionals, que al llarg de l’elaboració del projecte s’han anat modificant.

 • Saber definir el concepte d’ombra.
 • Conèixer diferents coses capaces d’emetre llum
 • Iniciar-se en les propietats de la llum.
 • Aprendre a compartir descobertes i coneixements amb altres infants.
 • Potenciar les relacions cooperatives.
 • Ser conscients dels aprenentatges assolits.

Resseguim l’ombra d’una joguina

Ja tenim clar que tots els nens/es tenen ombra i ens fixem en si les joguines també en tenen…per fixar-nos en això de forma detallada,  traiem una  taula al badiu i resseguim l’ombra d’una joguina de la classe.

D’aquesta manera els nens/es s’adonen de forma ràpida, que no té la mateixa mida que l’ombra que la joguina!

resseguir ombra2

reseeguir ombra

Aquesta activitat és una clara evidència d’aprenentatge que ens conduirà a l’elaboració de la següent activitat.