Avaluació de la professora

Tota la feina que han fet aquests alumnes ha de quedar reflectida en una qualificació. En aquest sentit, aquesta professora ha fet servir diversos instruments d’avaluació. En primer lloc, les notes d’observació. Vull dir que cada sessió de classe comportava un seguiment individualitzat de la tasca que cada grup i cada alumne desenvolupava. A més, vaig fer fer-los un dossier que reflectís els continguts clau d’aquesta unitat. També se’ls va fer una activitat d’examen tradicional amb preguntes pautades.

Finalment, doncs, la qualificació ha estat producte d’aquests instruments fets sevir per la professora i, tenint en compte, també, l’autoavaluació de l’alumnat.

Per tancar aquest projecte, algunes consideracions finals:

  • Els grups s’han basat en els sociogrames de grode.
  • L’alumnat ha realitzat les tasques encomanades amb rigor, autonomia i cooperació.
  • S’ha consolidat el bon clima de treball a l’aula, així com la confiança i la seguretat entre l’alumnat.
  • S’ha pogut aprofitar l’interès del propi alumnat en temes indirectament relacionats amb la unitat. Fins al punt d’haver tractat qüestions actuals a partir dels seus propis comentaris o de les seves observacions.

 

 

 

La conferència

Avui tenim el grup molt motivat. Laura Almendros ens visita per fi.

alumnes

Comença la xerrada: ens explica què és l’arqueologia i en quins espais es practica.

foto laura

alumnes a

alumnes 1

alumnes 2

 

També ens ensenya com treballa una arqueòloga.

alumnes 3

Després de les excavacions ve la tasca de l’estudi i la interpretació del que s’ha trobat en el lloc on s’ha trobat.

alumnes 5

Finalment, parla de les funcions socials que té o pot tenir l’arqueologia.

alumnes 6

I així va acabar la sessió.

Moltes gràcies, Laura.

El projecte s’atura

Passa, en ocasions, que sorgeix un tema que captiva l’interès del grup-classe i que la professora no tenia previst. És la pròpia dinàmica del grup. Aquest, de vegades i és magnífic, agafa vida pròpia. Penso que és una situació que cal aprofitar i així ho faig.

Us havia comentat la troballa arqueològica en l’obra en què treballa el pare d’en Jassin. Aquest alumne ens havia aportat fotos dels enterraments del segle VI, per mostrar-les als companys i a les companyes de classe. Els vaig oferir la possibilitat de contactar amb una arqueòloga per a què vingués a l’institut i ens fes una conferència sobre el treball dels arqueòlegs.

Avui, el grup prepara un guió per a la conversa telèfònica amb l’arqueòloga Laura Almendros per a concertar la cita. Estan motivats, però també inquiets.

Aquest és el guió que han preparat:

Guió per a la conversa telefònica amb la Sra Laura Almendros (arqueòloga) UAB

– Presentació

Qui sóc?

Qui som?

– Justificació de la trucada. (Descoberta dels enterraments).

Per què la truquem?

– Demanda (xerrada sobre el treball dels arqueòlegs a l’alumnat de 2n C).

Per a què la truquem?

– Preguntes importants: Quin preu té? Quin dia li aniria bé? Què necessita per fer la conferència? (ordinador, canó, aigua, fulls en blanc…).

– AgraÏment (cal donar les gràcies per haver-nos atès).

 

Què necessitem per fer la trucada?

– Agenda, per informar dels dies que fem classe.

– Nombre d’alumnes.

– Informació de l’Institut (adreça, telèfon, persona de contacte i email).

– Explicació de com arribar-hi.

 

Aquí un parell de fotos del moment de la trucada:

Foto Jassin 2

Foto jassin 1