Escola Mas Boadella

 El nostre Projecte Educatiu focalitza el treball de les emocions com a eix transversal per a desenvolupar l’autoconeixement de l’alumne, l’autoestima i la gestió positiva de les emocions, elements claus en el desenvolupament harmònic de la personalitat i llurs  capacitats cognitives i intel·lectuals.

 

L’Educació Emocional es treballa durant tot el curs, de manera interdisciplinari,dins del currículum. Tanmateix  l’aplicació de la perspectiva de la Pedagogia Sistèmica ens ajuda a ampliar la mirada.

 Les línies d’actuació en el nostre Projecte Educatiu es fonamenten en:

  • Els nens i les nenes són protagonistes de l’escola i del seu propi aprenentatge.
  • Els/les mestres són els professionals que ajuden i acompanyen als alumnes en el procés de creixement intel·lectual i emocional.
  • Els pares i  les mares són els responsables de l’educació dels seus fills i filles.
  • La resta de la comunitat educativa, l’entorn més proper a l’alumne completen el desenvolupament del nen o nena als diferents àmbits.

La concreció de les línies d’actuació a l’aula són:

  • Treballar el sentiment de pertinença al centre de tots els implicats en l’acte educatiu.
  • Potenciar una bona relació amb les famílies, augmentant la seva implicació en l’educació dels  seus fills i filles i establir aliances i línies d’actuació conjuntes.
  • Potenciar la funció tutorial individual i de grup com a element referent que es vincula amb els alumnes,  mantenint la relació amb les famílies d’una manera més directa.
  • Tanmateix és molt important la coordinació entre els diferents professors que intervenen a l’aula i el tutor/a de l’alumne.
  • Consolidar els equips per crear línia de centre.