CATALÀ

Accedeix a la plataforma Weeras

Accedeix al mètode ortogràfic http://www.edudigital.es/ca/gabarro/  i al joc de memòria de formes http://www.edudigital.es/ca/jocs/memoria/formes/