Les plantes

Les parts de la planta

Les funcions de la planta: relació, nutrició i reproducció

Relació

Nutrició

Reproducció