06. La Mutiplicació

Practica les taules de multiplicar! En saps prou?

tablasdemultiplicar