01. Els nombres de tres xifres

1. Unitats, desenes i centenes

centena2. Escriptura de nombres de tres xifres

LA TEORIA DEL DUC

La D vol dir desenes. La U vol dir unitats. La C vol dir centenes.

Entre la D i la U hi ha guionet i entre la U i la C també hi ha guionet.

Si hem d’escriure 37.487 farem: trenta-set mil quatre-cents vuitanta-set

Practica!!! 🙂 duc

 

6. Nombres ordinals

Practica!

nove