03. La Rosa Negra

2. Subjecte i predicat

El subjecte i el predicat