Càlcul mental

Les matemàtiques desenvolupen la ment en la mesura que l’alumne pot realitzar càlculs cada vegada més complexes gràcies a unes tècniques que el professor li ensenya.

Els escacs també fan créixer l’assertivitat de la reflexió ja que a partir d’unes tàctiques conegudes, el jugador pot desenvolupar unes estratègies determinades en cada partida.

Parlem-ne?