Bibliografia

Més, abans i més ràpid no són sinònims de millor. Un llibre sobre perquè respectar els ritmes de l’alumnat.

Elogi de l’educació lenta,   Joan Domenech Francesch, ed. Graó.

Un llibre sobre com es poden treballar les diferents capacitats a les aules.

Intel·ligències múltiples en el aula, Guia práctica para educadores, Thomas Armstrong ed. Paidós Educación