Nom
Càrrecs interns
Càrrecs externs
Correu
Silvia Ortiz
Directora
Grup de Direccions de Badalona
Representant de la xarxa territorial d’Instituts escola Barcelona Comarques
sortiz5@xtec.cat
Josep Vilaró
Cap d’estudis
Facilitador d’equips impulsors Laboratori Pedagògic
jvilaró7@xtec.cat
Vicky López
Coordinadora Pedagògica
Xarxa territorial
mlope892@xtec.cat
Laura Casas
Coordinadora comunitat de joves
Tutora 2n ESO
lcasas26@xtec.cat
Anna Martínez
Tutora 1r ESO A
amart76@xtec.cat
Sandra González
Xarxa territorial
sgonz32@xtec.cat
Carol Barberán
Tutora 6è B
Coordinació Grup d’Avaluació CRP Badalona
cbarber7@xtec.ca
Fran Sanconstantino
Coordinador comunitat de grans
Tutor de 5è B
fsancons@xtec.cat
Nuria Marot
Tutora de 3r B
nmarot@xtec.cat