Dimensió 5: Ecosistema educatiu en els aprenentatges