Tecnologia a l’aula

Imatge extreta de https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/juegos-fotograficos-para-introducir-a-los-ninos-en-la-fotografia

El món en el qual vivim, crec que és un mon pensat pels adults i per als adults. Tot i que sembla què es comencen a plantejar enfocaments diferents en el mon de l’educació i què en l’actualitat hi ha metodologies molt més obertes pel que fa a la presa de decisions a les escoles, la tònica predominant és la del professional de l’educació que decideix en base a la seva experiència i a les seves circumstàncies temporals, materials, personals, motivacionals, vocacionals,etc.  Tal i com es planteja en aquest curs de formació, considero que la introducció i posterior utilització de càmeres digitals i tauletes pot ser una bona estratègia i una eina òptima, per:

– potenciar la presa de decisions de l’alumnat en base a les seves motivacions i interessos.

– utilitzar materials digitals elaborats i creats per l’alumnat de forma col•lectiva.

– afavorir el diàleg entre l’alumnat i arribar a un consens.

– motivar i engrescar l’alumnat amb la tecnologia, ja que són ells els que la vivencien i hi creen noves experiències i possibilitats.

La tecnologia, si se’n disposa a l’aula, i la fem accessible a l’alumnat, pot obrir un camp infinit de possibilitats, tantes com alumnes hi hagi a l’aula. Pensant en l’Educació Infantil, l’etapa en la qual treballo, totes les àrees de coneixement poden veure’s enriquides amb l’ús de càmeres i les produccions de l’alumnat. Aquestes produccions, poden convertir-se en el punt de partida de projectes de treball, triats de forma democràtica pels infants. Si és el mateix alumnat qui pren les decisions (consensuadament) sobre com portar a terme un treball d’investigació, com a col•lectiu docent, aconseguirem un alumnat autònom, resolutiu, crític i sobretot, motivat per vivenciar nous aprenentatges.La tecnologia, en combinació amb l’entorn escolar (espai físic de l’escola, el nucli urbà on es troba, els diferents equipaments municipals del centre,…) pot obrir un ventall molt ampli d’activitats engrescadores i en contacte amb l’entorn més immediat de l’alumnat i del centre escolar.

 

 

 

 

 

Hola, univers!

Benvingudes i benvinguts a l’univers dels nois i noies de P5 C de l’escola Mestral de Vandellós i l’Hospitalet de l’infant, un poble costaner de més de 6.000 habitants, on quasi tot l’any s’hi deixa sentir el vent.

Som 17 infants, 7 noies i 10 nois, que compartim vivències, somriures, històries i experiències amb la Mar, la nostra mestra. La nostra escola és força gran, té més de 600 alumnes.