Experiències en el dia a dia

Un bon matí d’octubre em vaig aixecar, i malalta d’angines vaig tindre que prendre un antibiòtic en sobre. Com anteriorment ja l’havia probat, jo sabia que estava molt dolent i llavors vaig recordar una explicació que ens va fer la senyo de Ciències Aplicades a classe: “si en una mescla hi ha més quantitat de solut que de dissolvent, la dissolució està concentrada. Però, si hi ha més quantitat de dissolvent que de solut, aquesta està diluïda”. 

Al recordar aquesta explicació, vaig decidir ficar més quantitat d’aigua (dissolvent) que contingut del sobre (solut), provocant una dilució. Així doncs, no vaig notar tant el gust, i vaig aplicar al meu dia a dia explicacions que ens fan a classe.

dilucio