Els canvis d’estat de l’aigua

L’aigua té tres estats : sòlid, líquid i vapor. Per sota de 0ºC l’aigua està en estat sòlid, entre 0 i 100 ºC està en estat líquid, i a partir de 100ºC s’evapora. Això té lloc a una pressió d’1 atm, que és la pressió a la qual vivim nosaltres aproximadament. En canvi, en quant la pressió varia, la temperatura a la qual l’aigua canvia d’estat es menor. Per exemple, al cim d’una muntanya hi ha menys pressió, així doncs els canvis d’estat tenen lloc a menor temperatura.
Aquest fenomen també es pot relacionar amb l’olla exprès, que permet cuinar amb una major temperatura, ja que dins hi ha major pressió.
Per a entendre això la professora va trobar un altre mètode, va ficar un exemple que va quedar bastant clar a la primera, perquè anteriorment ho havia explicat d’una altra forma amb la que no ens havíem enterat. L’exemple va ser el següent: al carrer major quant hi ha molta gent, és quan hi ha més pressió ja que estem tots pegats, en canvi quan no hi ha gent anem més lliures, per tant hi ha menys pressió. Així doncs al cim d’una muntanya que hi han menys particules d’aire, hi ha menys pressió.

Podem trobar la informació sobre els punts de canvi d’estat segons la pressió i la temperatura en la següent gràfica, anomenada diagrama de fases:

Estats d’agregació de la matèria

Totes les substàncies tenen la propietat que al variar la seva temperatura o pressió varia la força d’unió entre les seves partícules i canvien d’estat o fase. Això s’anomena: estats d’agregació de la matèria.

GAS: Estat d’agregació de la matèria compost principalment per molècules que no estan unides i amb poca força d’atracció, aquests s’expandeixen lliurement fins a omplir el recipient en el que estan.

LÍQUID: Els líquids tenen un volum constant i les partícules estan una mica més juntes però podent desplaçar-se amb llibertat. El nombre de partícules per unitat de volum és molt alt, per això són molt freqüents les col·lisions i friccions entre elles. A més, cal dir que els líquids no tenen forma fixa i adopten la forma del recipient que els conté.

SÓLID: Els objectes sòlids tenen una forma definida. Els seus àtoms estan units formant una estructura definida. Són durs i resistents. Acostumen a tenir una forma definida i memòria de forma. No es poden comprimir i tenen bastanta resistència.

A mode d’exemple podeu veure la modelització que vam protagonitzar:

PLASMA: El plasma es un gas ionitzat, és a dir, els atoms que el componen s’han separat de alguns dels seus electrons. El plasma es semblant al gas però format per anions i cations (ions de càrrega positiva i negativa). Els àtoms estan separats entre si i per això es un excel·lent conductor. Es troba a les estrelles principalment, com per exemple al Sol.

Realitzat per Naia i Maria

Aigua a l’Himalaya

Hola som la Lorena i la Carla, i avui us parlarem sobre l’aigua a l’Himalaya.

http://https://l02jilee.files.wordpress.com/2011/01/waimangu.jpg

El punt d’ebullició de l’aigua està sempre associat a la pressió de l’aire i per tant, importa el lloc en el que ens trobem. En les zones més altes de la muntanya, la pressió és menor. La qual cosa vol dir, que la pressió del recipient que contingui l’aigua, també ho és. Aquest procés desencadena la disminució del punt d’ebullició de l’aigua.

Al principi la pressió de l’aigua era menor que la pressió atmosfèrica, però al pujar al cim de la muntanya la pressió de l’aigua supera l’atmosfèrica (està per sota d’1 atm) i per tant, l’aigua bullirà per sota dels 100ºC.

En el següent vídeo podeu veure com disminuint la pressió a l’interior del kitasato mitjançant una bomba de buit, l’aigual bull a temperatura ambient.

Lorena i Carla

 

L’olla Express

L’olla de pressió o l’olla express és un recipient per a cuinar a temperatures altes.

Té un tancament hermètic que reté el vapor. El vapor fa augmentar la pressió dintre de l’olla (a unes 2 atm) i per això impedeix que la temperatura  quedi estacionada en la d’ebullició de l’aigua (d’uns 100 graus) i pugi més (uns 120ºC), tenint així una  gran rapidesa en la cocció dels aliments.

img_7108

Incorpora una vàlvula que deixa escapar el vapor quan s’ha arribat a una pressió determinada, i també una altra de seguretat per a evitar que l’excés de pressió, si fallés la primera, pogués fer esclatar l’olla.

Gabriel i Mohamed