Deures i exàmens

Exàmens

  • Tecnologia 2n d’ESO. Divendres 5 d’octubre (2nA i 2nB): Prova competencial on haureu d’explicar com funciona una central mareomotriu o geomotriu a partir d’una infografia. 20% de la nota del prezi, la resta serà el propi prezzi (fotografia, explicacions, focus, etc.)

Deures 1r-A i 1r-B

  • Ciències de la naturalesa

Dibuixar un esquema del model geocèntric de Ptolomeo i un del model heliocèntric de Copèrnic. Escriure quins punts comuns tenen les dos teories i quins punts diferents presenten.

Escriure la pràctica de l’estructura de la platja a la llibreta de camp. Un cop acabada, deixar la llibreta al laboratori.