EL REPTE DE CONSTRUIR UNA MUNTANYA

Aquest repte comença plantejant al nostre alumnat la següent pregunta: Què us sembla si construïm una muntanya amb fang i representem el seu relleu en un full amb les seves corresponents corbes de nivell?

A partir d’aquí, els nois i les noies de 5è van començar a modelar una muntanya de fang a escala. Després, la van tallar en llesques d’un cm de gruix i, posteriorment, van representar les corbes de nivell del relleu d’una muntanya que en la realitat mesuraria 150 m.

Es tracta d’una activitat competencial i interdisciplinària amb diferents àmbits (matemàtic, lingüístic, coneixement del medi i artístic) en la que els nens i les nenes han tingut la possibilitat de fer una bona transferència dels aprenentatges assolits amb el projecte “Viatge al centre de la Terra, realitat o ficció? 

Cal dir que l’activitat ha estat tot un repte. L’alumnat ha hagut de fer càlculs, mesurar amb diferents unitats de longitud i fer les oportunes conversions d’aquestes, tot escollint la millor estratègia per arribar a aconseguir el resultat correcte. 

A més a més, amb aquesta tasca, els nois i les noies han sentit la necessitat d’arribar a acords d’una manera organitzada, cadascú i cadascuna desenvolupant el rol cooperatiu que tenia assignat. Així, s’han adonat de la importància del treball cooperatiu, les aportacions individuals en benefici del grup per arribar a produir una tasca de qualitat.

Finalment, tampoc ha faltat l’espai de reflexió. Entre tots i totes han estat capaços de verbalitzar els aspectes positius i negatius amb els que s’han trobat al llarg del desenvolupament de l’activitat i, per consegüent, dels aspectes a millorar. De totes maneres, cal dir que la valoració ha estat molt positiva perquè no només han assolit nous aprenentatges, també han gaudit moltíssim!

AQUÍ us deixem totes les fotografies de l’activitat!