escanear00271

Aprendre és construir nous significats de la realitat que ens envolta, significats que enriqueixen  coneixements ja adquirits, i permeten la seva aplicació a noves situacions cada cop més complexes.

Ensenyar és facilitar l’experiència i els instruments per tal que es faci un aprenentatge més significatiu  d’acord amb el nivell evolutiu de cadascú, i d’acord amb el context socio-cultural on es troba.

És important partir de la idea que l’escola és per la vida i per a la vida. Per la vida, ja que cal conèixer les pròpies necessitats, i posar-les a la pràcitica. Això ajudarà a l’autonomia i alhora a socialitzar-se per tal de mantenir una cohesió social.

D’altra banda, per a la vida, entenent l’ecola com a un medi educatiu basat en la convivència.