El grup de treball de tutores d’AA

A Salt hi ha nou aules d’acollida de primària, repartides en sis centres públics. Al llarg de quatre cursos escolars, els tutors i les tutores d’aquestes aules han format un grup de treball, que continua enguany, a fi d’unificar esforços, elaborar i compartir materials, optimitzar recursos, analitzar l’aprofitament de les eines TAC, compartir experiències  i realitzar projectes pedagògics comuns. Cada curs escolars es treballen aspectes diversos que afecten l’acollida lingüística i humana de l’alumnat nouvingut que desconeix la llengua catalana.

Els materials que s’elaboren conjuntament estan sempre a disposició de totes les aules d’acollida de primària del municipi. Fins ara, s’han dut a terme aquests projectes:

  • Elaboració de la prova de coneixements per al pas de l’AA a l’aula ordinària.
  • Adaptació de les proves inicials per a l’alumnat nouvingut.
  • Creació del bloc  http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt/
  • Recollida de materials per a l’AA en un espai comú a l’educampus.
  • Recull de jocs del món en quatre maletes itinerants.
  • Recull de llibres de lectura en quatre maletes itinerants.

A final de curs s’organitza una trobada d’alumnat de 6è d’AA de totes les escoles, on es fan jocs de coneixença i jocs lúdics, a fi que l’alumnat que es trobarà a primer d’ESO es vagi coneixent, ja que coincidiran en un dels tres instituts del municipi.

S’ha consolidat un grup de treball molt estable, que acull de seguida els mestres i les mestres que s’incorporen a les AA, i aquesta pràctica que presentem és un dels darrers projectes realitzats.

Dins d’aquesta dinàmica de treball conjunt, el curs 2008-2009 s’han treballat els racons de joc simbòlic.

Es parteix d’unes propostes lúdiques i engrescadores. Les activitats que es realitzen responen a la necessitat de l’alumnat nouvingut de desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana (funció comunicativa).

És consideren com a contingut específic dins l’aula d’acollida, de manera que tot l’alumnat hi participa.

Hi ha sis racons, un a cada centre. S’ha elaborat una programació i cinc activitats per a cada un. Els criteris d’avaluació s’han seleccionat d’entre els que concreta el Decret (número 4915 del DOGC, de 29 de juny de 2007),  pel que fa a cicle inicial i sobretot a cicle mitjà.

El treball per racons ha de ser flexible en el tipus d’activitat, en el nivell d’aprenentatge de cada nen i nena, en el nombre d’alumnat que hi participa… Es poden treballar activitats de llengua que possibilitin diferents competències comunicatives (parlar, escoltar, llegir i escriure). És a dir, es poden treballar simultàniament activitats diferents, tant pel que fa al grau de dificultat com a l’ús de diferents estratègies comunicatives.

Aquestes activitats generen autonomia en els nens i les nenes. Es parteix dels seus coneixements lingüístics previs, provinents del seu entorn quotidià i de l’aula d’acollida, a fi d’ampliar-los i de poder adquirir i millorar les seves habilitats socials, ja que s’hi incorporen estris i materials que formen part de la vida quotidiana. Aquesta interacció entre el treball que es fa a l’aula d’acollida i el racó produeix una adquisició de coneixements d’anada i tornada, que farà que l’alumnat pugui utilitzar les estructures lingüístiques i el vocabulari en situacions comunicatives diverses. Es tracta, doncs, d’una estratègia pedagògica que possibilita la participació activa de l’alumnat en la construcció dels seus coneixements. Als racons s’hi pot anar per parelles o en petit grup, per tal de compartir experiències, conèixer costums de les diferents cultures, poder aprendre dels altres…

Cal recordar que el mestre o la mestra hi té un paper fonamental: presenta, modela, dinamitza i supervisa. Sense aquest guiatge lingüístic i de modelatge de l’actuació, seria molt difícil que l’alumnat pogués avançar en l’aprenentatge de la llengua.

Els objectius educatius, el funcionament de cada racó, el material disponible, l’espai i l’avaluació s’especificaran a les programacions corresponents. És necessari explicar a l’alumnat quin tipus de revisió i d’avaluació es farà de cada activitat.

En els sis racons que es presenten es contemplen totes les competències bàsiques, així com les competències específiques de l’àrea de llengua.

Aquest curs s’ha iniciat un treball de coordinació similar entre el professorat que intervé a les aules d’acollida de secundària per aconseguir els mateixos objectius d’unificar esforços, elaborar i compartir materials, optimitzar recursos, analitzar l’aprofitament de les eines TAC, compartir experiències  i realitzar projectes pedagògics comuns.

Quant a Francesc Vila i Batallé

Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent Coordinador de Llengües Estrangeres Serveis Territorials d'Ensenyament Edifici de la Generalitat a Girona
Aquest article ha estat publicat en GRUP DE TREBALL AA. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *