Horari treballs de recerca final de curs

Aquest és l´horari per final de juny i començament de juliol.

Dilluns 22 de juny……………….. de 10 a 12 hores.

Dimarts 23 de juny……………….de 11 a 13 hores.

Dijous 25 de juny………………….de 11 a 12 hores.

Divendres 26 de juny…………….de 10 a 11 hores.

Dilluns 29 de juny…………………de 10 a 12 hores.

Dimarts 30 de juny……………….festa.

Juliol …..Dimecres 1, Dijous 2 i Divendres 3………………….. de 10 a 12 hores.

Recordeu que el divendres 3 de juliol s´ha de tenir fet ja el requeriment a part de tota la introducció.

1ª Activitat

Cal lliurar abans del 30 de juny :

Requeriment ( mireu procés de construcció )

Descripció aproximativa al que serà el procés de construcció o de disseny. Fases de la construcció i repartiment de tasques.

Cal lliurar aquests dos documents ( en word o en openoffice ) a l´adreça de correu jpolo3@xtec.cat .

Adjudicacions Treballs de Recerca

Llistat d´alumnes que realitzaran el treball de recerca en l`àmbit tecnològic durant el curs 2009-2010.

Red´s Trident ——————- Samuel Esteban.

Automatització d´un procés industrial ———– Carles Lòpez, Jorge Xu i Alejandro Alonso.

L´inici del Treball de Recerca serà el proper dia 1 de juny.

Proposta de Calendari :

1 de Juny : Inici oficial del treball de recerca.

30 de Juny : lliurament primera activitat i aproximació al procés de treball.

del 29 de juny al 3 de juliol : treball de preparació al taller de tecnologia.

1 de setembre: lliurament segona activitat en relació al procés constructiu.

13 de novembre : finalització de la part constructiva del projecte.

18 de desembre : lliurament provisional de l´informe tècnic.

8 de gener del 2010 : lliurament definitiu del projecte amb la memòria escrita.

del 8 de gener fins a l´1 de febrer : preparació de la presentació davant del tribunal.

IMPORTANT : ” el fet de no lliurar la feina en el plaç convingut en més de dues ocasions, suposarà el suspens del treball de recerca per part del tutor”.

Presentació

En aquest Bloc anirem fent un seguiment de la feina que es va realitzant en l´el·laboració dels treballs de recerca. Convidria mirar-se la pàgina d´aquest bloc ( Treb de Recerca Tecnològic ) que fa referència a la forma d´el·laborar l´informe tècnic així com el procés que s´ha de seguir.