3r TEC

Escales:

  • http://xtec.cat/~fsala/biblio/materials_eso/dibuix_escala.pdf
  • http://blocs.xtec.cat/monroigtecnologia/files/2011/08/planols_escales1.pdf

Normes acotaments:

  • http://www.slideboom.com/presentations/428499