Com funciona aquest bloc?.-

En la part superior hi han les pàgines que orienten sobre el treball de Tots.

A la dreta tenim una columna de links sobre temes d’interès.

Del 01-09 serán de tècniques i recursos d’inclusió.

10-19 Competències bàsiques i currículum,

20-29 Programació,

30-39 Transtorns i síndromes,

40-49 Organització,

50-59 Orientació,

60-69 Altres.

En la part central els articles sobre continguts del seminari permanent.

Exemple del tractament als estudiants de la URV.-

http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/128

file:///C:/Users/Ferran/Downloads/128-3-264-1-10-20141002.pdf

Atenció a l’estudiant amb discapacitat i altres trastorns

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/108

file:///C:/Users/Ferran/Downloads/108-3-224-1-10-20140723.pdf

Guia de l’orientació per a l’ocupació dels estudiants

01.- Objectius, continguts i temporalització.-

Per a exposar idees, iniciatives, comentaris, estratègies i projectes en el suport a la inclusió dels centres educatius de la demarcació.-

7090091709   Formació en xarxa de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ
2014-2015   Seminari de coordinació. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   23/10/2014 – 14/5/2015 (20 hores) de 17:00h a 19:30h
   INS Antoni de Martí i Franquès
   c. Enric d’Ossó, 3 (Tarragona) 
  
Inscripció   16/09/2014 – 30/09/2014
  
Persones destinatàries   Mestres d’educació especial, orientadors/es d’educació secundària, professorat de pedagogia terapèutica, professionals de centres d’educació especial, professionals de les USEE, altres professionals de suport (fisioterapeutes, logopedes,…), membres d’equips directius i altres docents.
Requisits de certificació   – Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
– Avaluació positiva de les tasques individuals/grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
 
Descripció   Proposta flexible i orientativa que cal adaptar a les necessitats de cada zona.
Pot preveure sessions obertes a tot el professorat, equips directius,… en temes d’atenció a la diversitat: intercanvi d’experiències, xerrades de sensibilització… i potenciar la col·laboració amb altres assessors/es o seminaris que es realitzen a la zona.
Objectius   ● Compartir objectius i criteris per desenvolupar suports inclusius en els centres i a la zona.
● Disposar d’un espai formatiu per intercanviar experiències entre els centres per a millorar i compartir les estratègies de suport a l’alumnat més vulnerable o amb necessitats educatives especials.
● Potenciar la coordinació i la col·laboració entre centres ordinaris i centres d’educació especial per avançar en la inclusió
● Proposar activitats a la comunitat educativa per avançar en la inclusió i promoure millores en els models de suport
Continguts   ● El rol dels professionals de suport, estratègies i recursos
● Metodologies per a atendre la diversitat a l’aula.
● Orientacions, materials i recursos per a la inclusió
● Criteris per afavorir la bona gestió dels recursos del centre. Ús inclusiu dels recursos.
● Estratègies, criteris i instruments per a l’atenció a la diversitat.
● Metodologies i intercanvi d’experiències en relació a pràctiques educatives que afavoreixen la inclusió
● Recursos TAC per a l’atenció a la diversitat. Inclusió digital.
 
Observacions   Aquesta activitat pot estar coordinada pel servei educatiu de zona (generalment els/les psicopedagogs/ues dels EAP) o per altres persones formadores 
Formador/a   Josefina Masip Tarragó
Organització   Servei Educatiu Tarragonès
   
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   22/10/2014   
 Sessió 2   dimecres   12/11/2014   
 Sessió 3   dimecres   03/12/2014   
 Sessió 4   dimecres   14/01/2015   
 Sessió 5   dimecres   11/02/2015   
 Sessió 6   dimecres   11/03/2015   
 Sessió 7   dimecres   08/04/2015   
 Sessió 8   dimecres   13/05/2015